Dedičstvo pre všetkých – DEKD vo Vlastivednom múzeu v Galante

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Múzeum Galanta |MM|   /21—25. 09. 2021, Galanta/ V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na celom kontinente oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo pre všetkých“. Vlastivedné múzeum v Galante sa zapája do tohto celoeurópskeho podujatia predposledný septembrový týždeň s bezplatnými programami. Pripravilo prednášku a koncert pre široké publikum, múzejno-pedagogické programy pre školské skupiny.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú každoročne v mesiaci september v 50 štátoch Európy v kontexte vybranej témy. Aktuálna téma „Dedičstvo pre všetkých“ zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Vo Vlastivednom múzea v Galante v dňoch 21—25. 9. 2021 (DEKD vo VMGa) pripravili prednášku spojenú s odbornou prehliadkou výstavy a koncert na nádvorí múzea pre širokú verejnosť, múzejno-pedagogické programy pre základné a stredné školy.

Školské programy a prednáška sú spojené s aktuálnou výstavou s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, ktorá mapuje časť druhej najväčšej súkromnej umeleckej zbierky na Slovensku. Pre školy pracovníci múzea pripravili netradičné vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy a dejiny umenia vo výstavnej sále v blízkosti originálnych renesančných a barokových obrazov pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy. Programy sa zamerajú na flamandské žánrové maľby a barokové portréty. Múzejno-pedagogické programy sú dostupné počas celého trvania DEKD vo VMGa bezplatne, následne počas trvania výstavy do konca novembra už budú spoplatnené.

Dňa 22. 9., v stredu o 17:00 hodine sa začína prednáška o Kuffnerovcoch a ich význame v histórii Sládkovičova a regiónu, s komentovanou prehliadkou výstavy v podaní Evy Sudovej, štatutára OZ Ponvagli, ktoré je spoluautorom aktuálnej výstavy.

Dňa 25. 9., v sobotu o 17:00 na nádvorí múzea zaznejú slávne klasické a filmové melódie v úprave pre kvarteto v podaní zoskupenia The Ladies Ensemble. Cieľom mladých profesionálnych hudobníčok je ukázať širokej verejnosti, že klasická hudba nie je ani zďaleka nudná, ale plná života, radosti a emócií, a že populárna moderná hudba v orchestrálnych úpravách získa nový originálny rozmer a príťažlivosť.

V rámci DEKD vo VMGa vodné mlyny budú mať v Tomášikove a v Jelke dňa 25. 9. 2021, v sobotu voľný vstup.

Vlastivedné múzeum v Galante srdečne očakáva školákov, mladých, dospelých aj seniorov na programy v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, lebo „Dedičstvo je pre všetkých!“ Programy počas trvania od 21—25.9. 2021 sú bezplatné. Návšteva programov bude možná v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Informácie priebežne aktualizujeme na webovej stránke múzea a na sociálnych sieťach.

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou mesta Galanta.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články