Slávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V nedeľu 15. augusta sa pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie konala slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy ThLic. Peter Šimko.

Veriaci v procesii kráčali od farského kostola v Seredi ku Kaplnke nanebovzatia Panny Márie v Čepeni. Išlo o tradičnú púť, ktorá sa každoročne koná v severnej časti galantského okresu a sústreďuje aj v meste Sereď, konkrétne v jeho miestnych častiach Stredný a Dolný Čepeň.

Pravidelne každý rok sa tu v nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie koná tzv. mariánska púť. Počiatky púte v tejto lokalite spadajú do 30-tich rokov 19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera. Na jej následky zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky, po ukončení epidémie, postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov. Práve k nej sa veriaci modlili za záchranu počas trvania cholery. Kaplnku začali stavať v roku 1832 a dokončená bola v roku 1835. Súčasťou je aj štrnásť zastavení s reprodukciami Krížovej cesty.

Po slávnostnej sv. omši procesia pokračovala ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde je tradíciou modliť sa Loretánske litánie. Touto modlitbou sa púť končí. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Strednom Čepeni tradične konajú aj hodové slávnosti.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Predchádzajúci článokPivný festival BEER FEST 2021
Ďalší článokDve tváre kempingu v jeden deň

Ďalšie články

- Inzercia -