Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Fándlyho a Cukrovarská

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. /11 AUG 2021/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu nasledovne:

Dátum: 02.09.2021
Od: 14:03 hod.
Termín odstávky: do 02.09.2021, 18:03
Oblasť odstavenia: Sereď Fándlyho č.753
Dovoz vody cisternou: nie
Regulácia vody: áno

Dátum: 03.09.2021
Od: 14:07 hod.
Termín odstávky: do 03.09.2021, 18:07
Oblasť odstavenia: Sereď Cukrovarská č.3042
Dovoz vody cisternou: nie
Regulácia vody: áno

Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám:
Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -