Otvorenie nového zrekonštruovaného trhoviska

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V sobotu 31. júla bolo oficiálne otvorené zrekonštruované trhovisko v Seredi. Návštevníkov a predávajúcich vítala živá hudba, káva zdarma a malý darček. Spestrením sobotňajšieho dopoludnia bola aj prehliadka historických vozidiel, ktoré urobili okolo trhoviska okružnú jazdu.

Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici v Seredi bolo roky v nevyhovujúcom stave. Stánky boli opotrebované, predávajúci aj kupujúci mali málo priestoru, absentovalo parkovisko a miestna komunikácia spôsobovala vrásky vodičom aj chodcom. Mesto preto v septembri 2020 pristúpilo k jeho rekonštrukcii.

Práce boli rozdelené na jednotlivé etapy. Prvú etapu realizovala firma Lukystav s.r.o. z Dolnej Stredy, ktorá vykonala práce na nových spevnených plochách a predpríprave na prestrešenie predajných stánkov. Novú fasádu dostali aj verejné toalety. Novinkou je verejné umývadlo, ktoré bude slúžiť v prevádzkovom čase predávajúcim aj kupujúcim.

Práce pokračovali druhou etapou, ktoré vykonala firma INEX –Hausgarden, spol. s.r.o. z Močenku. V rámci nich bolo vybudované prestrešenie trhoviska a osadenie prvkov drobnej architektúry. Všetko bolo realizované s dôrazom na výtvarný výraz, údržbu, trvácnosť a kvalitu materiálu. Na trhovisku boli osadené tri lavičky, jedna kruhová lavička, odpadkové koše a gabion.

Súčasťou mobiliáru sú aj stojany na bicykle s kovovou konštrukciou v jednotnej farebnosti s lavičkami. Pre najmenších tu bolo vytvorené aj miesto na hranie v podobe mini detského ihriska, ktoré tvoria tri hracie prvky s dopadovou plochou o rozmeroch 41 m2. Revitalizáciou prešla aj zeleň, boli tu vysadené nové stromčeky aj kríky. Vozovka okolo trhoviska je síce momentálne v zlom technickom stave, no jej kompletná oprava je už zaradená v pláne investícií na budúci rok. Na jej rekonštrukciu bude ešte potrebná podpora poslancov.

Predávajúci sa iste potešili aj novým oceľovým predajným stolom. Počet starých stolov bol na starom trhovisku 36 kusov, no s väčšími rozmermi. Preto mesto rozšírilo počet stolov na 48 kusov. Na trhovisku nie je povolené umiestniť si vlastné prenosné predajné zariadenie, s výnimkou predaja mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a občerstvenia.Trhovisko bude v prevádzke každý utorok, štvrtok a sobotu v predajnom čase od 6:00 do 12:00 hod. Z dôvodu zachovania charakteru trhoviska je povolený predaj iba tých prebytkov zo záhrad, výrobkov a potravín, ktoré sú presne vymedzené platným Všeobecno záväzným nariadením. Zoznam je zároveň uvedený aj na vstupnej informačnej tabuli. Zakúpiť si tu budete môcť napríklad ovocie, zeleninu, zaváraniny, sadenice, kvety, ozdobné kríky, stromčeky, vence, ručne vyrábané hračky či ozdobné predmety. Naopak, na trhovisku nie je povolený predaj alkoholických nápojov. Na tomto mieste je možné poskytovať aj reštauračné služby, opravy obuvi, dáždnikov, kľúčovú službu, čistenie peria alebo reklamné a propagačné služby.

Správcu starého trhoviska vykonával Roman Matuška – Športclub Sereď, po rekonštrukcii bude správu trhoviska na Mlynárskej ulici vykonávať už samotný zriaďovateľ trhového miesta t.j. mesto Sereď.

Nové trhovisko je osvetlené a monitorované bezpečnostnými kamerami. Moderná zóna tak priniesla civilizovaný priestor a komfort pre návštevníkov aj predávajúcich.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články