NÁTLAK BOL VYMYSLENÝ, FICO SA TERAZ TVÁRI, AKOBY NIČ

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
NÁTLAK BOL VYMYSLENÝ, FICO SA TERAZ TVÁRI, AKOBY NIČ
Fico sa ešte v decembri 2020 zastával vyšetrovateľa, ktorý sám vytváral nátlaky. Hovoril o gestápáckych metódach Úradu špeciálnej prokuratúry, o kriminalizácie opozície.
To, akým spôsobom prebieha ohýbanie informácií, ktoré si Fico zozbiera a použije podľa toho, ako sa mu to práve hodí, dnes odhalilo oficiálne ospravedlnenie pána Kučerku.
“Úprimne ľutujem, že som 16. novembra 2020 u notára spísal vyjadrenie o tom, že JUDr. Michal Šúrek a JUDr. Ondrej Repa, PhD., prokurátori ÚŠP GP SR, na mňa robili psychický a fyzický nátlak pri našom vzájomnom stretnutí 9. novembra 2020 na ÚŠP GP SR, nakoľko uvedené skutočnosti sa nezakladajú na pravde.” (z ospravedlnenia p. Kučerku)
Ospravedlní sa teraz Fico za svoju tlačovku, kde s istotou tvrdil, že sa to tak stalo?
PREČO SA FICO ZA KUČERKU TAK BIL?
Fico vo svojej politickej kariére nikdy neurobil nič len tak z dobrej duše alebo z viery v spravodlivosť. Ani to, že kvôli vyšetrovateľovi Kučerkovi zvolal patetickú tlačovku nebolo nezištné. Kučerkovo meno figuruje v kauzách Očistec a Judáš. Najskôr mal vziať 25-tisíc eur za to, aby k “správnemu koncu” vyriešil prípad, v ktorom figuroval Štefan Žiga, ďalej 65-tisíc za pomoc v inej kauze. Okrem iného je tu kauza Filipa Rybaniča, ktorý ešte ako zamestnanec banky nezákonne nazrel do účtov Kaliňáka a Počiatka. Čo tam videl? Baštrnák poslal Kaliňákovi v dvoch platbách dokopy 260-tisíc eur.
Kto robil náhly nočný výsluch Filipa Rybaniča? Pán Kučerka. Na pána Rybaniča robil nátlaky, nedovolil mu kontaktovať najbližších ľudí, ktorí mali strach o to, kde je.
Toto je výňatok z rozsudku odvolacieho súdu v jeho kauze:
“Z ce­lé­ho kon­textu vy­ššie po­pí­sa­ných kro­kov po­lí­cie mož­no uzat­vo­riť, že noč­ný vý­sluch ob­vi­ne­né­ho Fi­li­pa Ry­ba­ni­ča ko­na­ný zo dňa 10.06.2016 na deň 11.06.2016 bol vy­ko­na­ný v roz­po­re so zá­ko­nom, na­koľ­ko nie­len že bez­dô­vod­ne ne­reš­pek­to­val us­ta­no­ve­nie § 55 ods. 2 Tr. por., ale hlav­ne bol vy­ko­na­ný za vy­tvo­re­nia ta­kých pod­mie­nok, keď Fi­lip Ry­ba­nič, ako oso­ba nez­na­lá prá­va, bol v ča­se vý­slu­chu „v ru­kách“ po­lí­cie viac ako osem ho­dín (mu­sel byť una­ve­ný, pod stre­som a pre svo­ju nez­na­losť prá­va tu bo­la ur­či­te aj je­ho nes­chop­nosť po­sú­diť me­nia­ce sa pro­ces­né pos­ta­ve­nia v kto­rých vy­stu­po­val v prie­be­hu nie­koľ­kých ho­dín na po­lí­cii), iš­lo o opa­ko­va­né vy­po­čú­va­nie tej is­tej oso­by v dvoch pro­ces­ných pos­ta­ve­niach, pri­čom fak­tic­ky bol pres­ved­če­ný („dot­la­če­ný“) po­lí­ciou k to­mu, aby pris­tú­pil na svoj noč­ný vý­sluch, aby sa tak čo mož­no naj­rý­chlej­šie za­chy­ti­lo je­ho priz­na­nie k spá­cha­né­mu tres­tné­mu či­nu.”
Treba ešte poznamenať, že každý procesný úkon, ktorý bol počas tohto výsluchu vykonaný, vrátane výsluchu samotného, bol podľa rozsudku krajského súdu nezákonný. Napriek tomu bol Kučerka v krátkom čase od tohto incidentu povýšený…
Zdroj: FB
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Veď mi o ničom nevieme,Lebo tu na SOL nebolo o problémoch,ktoré tu uvádza článok nič publikované.A naraz je tu článok,ktorý nechápu hlavne Tí ľudia,čo čítajú len SOL.Aky Kučerka,aký nátlak😁Nebola to Kučekrová manzelka,?,ktorá podala trestné oznámenie? a hneď mala ona problémy,a čo tajná správa SIS?o ktoréj nič nevieme,lebo tu nebola ani spomenutá.Takze,kto tomuto verí,je jeho vec.

  2. Už by mali prestať, lebo ľuďom to už lezie na mozog. Nič pozitívne nepočujeme a nečítame, len samé obvinenia, čo je nekonečný príbeh. Vôbec, niekedy to aj skončí? Alebo sa tu hráme na mačku a myš a čakáme, kto a koľko to vydrží? 30 rokov nám tu vládnu neschopní ľudia, ktorí túto krajinu privedú do záhuby. Radšej keby sa vyhli tejto rošáde, každý si spytoval svedomie či je schopný svoj postoj zastávať a čo užitočné a prospešné urobil pre spoločnosť? Lebo doteraz robia len pre seba.

  3. Čo ti lezie na mozog? Po 12 rokoch vlády grázlov a mafie, ktorú ste tak z láskou, radosťou volili, budete musieť teraz chvíľu počúvať aj toto. Raz sa to skončí, všetko sa vyšetrí, odsúdi a bude. Dlho to trvá lebo je toho veľa. Nevládli len neschopní, vládli aj veľmi schopní ľudia, chliev sa vyčistí, musíš vydržať.

  4. Občan,už sa spamätaj.Kto a ako ide čistiť ten Tvoj chliev?A hlavne,na základe čoho?Tým rečiam o mafii už ozaj nikto neverí.Ti čo boli najhorší,Ti sú na slobode,vykúpili sa.

  5. pre 12 ročného občana, si fakt tinedžerom alebo máš len tak krátku pamäť? ja viem že sa tu kradne viac ako 30 rokov, tak neomieľaj len tých 12 rokov. Pripomeniem, že mafia tu vznikla počas privatizácie a na toto obdobie sa akosi zabúda. Nefandím nikomu – PADNI komu PADNI.

  6. STARÝ “UJO” 20. júla 2021, 9:15 – ano, mafia sa tu etablovala uz na Meciara. SMER system ale doviedol “do dokonalosti”. Stat, policiu, prokuraturu a justiciu neriadil – nechali to na oligarchov. A my ludia sme pre nich sachove figurky, s ktorymi si robia co chcu.

    Dnes to nie je zdaleka idealne – staci neprehliadat historiu niektorych ludi v najvyssich funkciach statu – no je to co do buducnosti neporovnatelne lepsie, ako nejaky Bodor, Kocner, Kali ci Hranol alebo iny zmrd ukazujuci, kadial povedie cesta nas vsetkych.

  7. pre M.M., s prvým odstavcom súhlasím, no s druhým mám veľa, veľa problémov. Mám obavy aby to s touto vládnou garnitúrou nedopadlo ešte o veľa horšie. Jedni zmrdi vystriedali iných zmrdov, mafia mafiu. Bojím sa o tento štát. Schopní ľudia nemajú o politiku záujem. Neverím žiadnemu politikovi. Pri dnešných svetových politikoch sa svet rúti do záhuby, Priznávam že s mojimi 8 krížikmi, už mi to začína byť všetko jedno.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -