Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu, alebo Kto bude mať nárok na obedy zadarmo

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mgr. Jana Vadovičová     /12 JÚL 2021/

Od 1. augusta 2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre žiakov základných škôl a deti v poslednom ročníku materských škôl.

V mesiaci august z dotácie na podporu stravovacích návykov vo výške 1,20 eura  budú stravované deti navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Od septembra 2021 bude štát prispievať na stravovanie

  1. dieťaťa,  ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  Potvrdenie o splnení tejto podmienky vydáva ÚPSVaR je povinný predložiť zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne.  Životné minimum platné od 7.2021 je 218,06 eura na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eura na dieťa.

 

  1. dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti. Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.  Tlačivo čestného vyhlásenia je prílohou tohto článku.

 

Zvyšuje sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Mesto Sereď vo svojich školských jedálňach nezabezpečuje diétne stravovanie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môže mesto požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov.  K žiadosti je potrebné predložiť posúdenie ošetrujúceho odborného lekára s odporučením diétneho stravovania a taktiež čestné vyhlásenie oboch zákonných zástupcov.

 

RODIČIA POZOR:

Ak spĺňate podmienky a máte záujem o dotáciu na podporu stravovacích návykov pre vaše dieťa, nahláste túto skutočnosť materskej škole alebo základnej škole a doručte potvrdenie , resp. čestné vyhlásenie najneskôr do 22.07.2021.

V prípade nejasností alebo otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0918 450 853 alebo mailom na jana.vadovicova@sered.sk .

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

 

- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Zadarmo? Nič nie je zadarmo…kedy si to Slováci uvedomia ,a nebudú voliť populistov Fica ,Pelleho,Matoviča,Kollára….ako povedal Slota, Slovensku sa dobre vládne, pretože polovica národa je nevzdelaná,sprostá…

  2. S komentárom plne súhlasím. Pán Fico vymyslí a vy zaplaťte! Jeho ľudomilnosť sa už viackrát prejavila. Zvýšenie DPH z 19 na 20%, daň z úrokov v bankách, odvod bánk štátu – banky si to vyinkasovali vo zvýšených poplatkoch, zadarmo obedy, ktoré zaplatia mestá alebo obce, konečne sú to občania, zvýšenie platov politikom o 1500€… Konečne, keď sme pri tých obedoch zadarmo, zase sa budú selektovať ešte aj žiaci, tak ako opatrovatelia, že keď túto prácu vykonáva dôchodca, dostane iba 1/2 platu?

  3. Pre ,,,,, MAKOTY ,,,,, takto múdro a inteligentné to napýsaťv , klobúk dolu. 👍👍👍👍👍 Inak zaostali náš národ z 90 % si to aj tak neuvedomý. Dobre si to napýsal ,,,, NIČ NIE JE ZADARMO a NIKTO TI NIČ NEDÁ !!!!!!!!

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -