Na Slovensku pribudne ďalších 6 chránených území

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŽP SR |MM|   Vláda dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021.

🌲 Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Chránený areál Horný tok Chotčianky sa rozprestiera na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, na celom území platí druhý stupeň ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu biotopu horských vodných tokov a ich drevinovej vegetácie s myrikovkou nemeckou a mihuľou potiskou.

🌲Chránený areál Horný tok Výravy v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 ha s druhým stupňom ochrany. Nachádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a vzácne živočíchy ako kunka žltobruchá, bobor vodný či vydra riečna.

🌲Chránený areál Laborec s výmerou 24,96 ha sa nachádza v okrese Medzilaborce a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Má zabezpečiť ochranu jaseňovo-jelšovým podhorským lužným lesom a biotopom desiatich druhov živočíchov európskeho významu ako netopier obyčajný, podkovár krpatý, mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či kobylka Štysova.

🌲 Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese Rimavská Sobota v štvrtom a piatom stupni ochrany. Okrem dubovo-hrabových karpatských lesov predmetom ochrany sú tu nížinné a podhorské kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa viaže biotop rastliny národného významu hrachor sedmohradský a biotopy dvoch druhov živočíchov európskeho významu fuzáč obrovský a roháč obyčajný.
Územie prírodnej rezervácie Brezové v okrese Poprad sa prekrýva s ochranným pásmom národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa, kde sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Na výmere 16,85 ha platí štvrtý stupeň ochrany. Ochrániť sa tu majú slatiny a podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, kde žije rastlina európskeho významu kosákovec lesklý a vzácne slimáky ako pimprlík mokraďný či pimprlík močiarny.

🌲 Národná prírodná rezervácia Plavno bude vyhlásená v okrese Banská Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu biotopu európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej súčasťou bude chránené územie vyhlásené prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 území európskeho významu, ktoré ministerstvo životného prostredia postupne vyhlasuje za chránené územia, čím sa zabezpečí ich právna ochrana a plnia sa ďalšie požiadavky Európskej komisie napr. na konkrétne ciele ochrany.

MŽP počas súčasného vedenia vyhlásilo už 21 nových chránených areálov, 6 prírodných rezervácií, 1 národnú prírodnú rezerváciu, 1 prírodnú pamiatku a schválené boli aj 2 programy starostlivosti o chránené vtáčie územia.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články