Budú v Seredi očkovať proti Covid 19 aj všeobecní lekári a lekári pre deti a dorast?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Už niekoľko dní majú ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast možnosť zapojiť sa do očkovacieho procesu proti ochoreniu COVID 19. Ministerstvo zdravotníctva SR chce týmto krokom dosiahnuť, aby bolo očkovanie čo najdostupnejšie a najjednoduchšie pre všetky vekové kategórie občanov.

Očkovať sa tak môžu už aj tí, ktorí sa doteraz nemohli, nechceli alebo mali obavy ísť do vakcinačného centra. Všeobecní lekári totiž často zastávajú úlohu tzv. rodinných lekárov, ku ktorým majú ľudia bližší vzťah a dôveru.

Ako rezort zdravotníctva uvádza očkovanie v ambulanciách bude prebiehať štandardným spôsobom. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý proces od objednania na očkovanie, cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami, ktorých je v súčasnosti zapojených do distribučného procesu už 704. Potrebné je, aby sa všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast, prihlásil a uzatvoril zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva.

Zo strany obyvateľov Serede pribúdali otázky či aj v našom meste budú všeobecní lekári a lekári pre deti a dorast očkovať proti ochoreniu Covid 19. Zatiaľ túto možnosť záujemcovia o očkovanie zo strany obvodných lekárov ale mať nebudú. Včera nám našu informáciu potvrdila aj riaditeľka polikliniky Procare Sereď Kornélia Horváthová: “Naša poliklinika má vlastné vakcinačné centrum, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme všetkým obyvateľom Serede očkovanie proti Covid 19.” Vakcinačné centrum sa nachádza v budove polikliniky, na poschodí vpravo od hlavného vchodu.

zdroj: Min.zdravotníctva SR

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -