Oceňovanie žiakov a študentov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu /29 JÚN 2021/
Na Mestskom úrade v Seredi sa v pondelok 28. júna 2021 vo Veľkej zasadačke konalo Oceňovanie žiakov a študentov za dosiahnuté úspechy v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Vzhľadom k situácii, ktorá bola v minulom roku, sa vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov nekonalo, preto Školská a športová komisia na základe schválených kritérií ocenila za výsledky aj žiakov minulého školského roku. Slávnostnú chvíľu nám spríjemnila svojimi piesňami Martina Kojšová. Ocenenia odovzdával Bc. Ľubomír Veselický – viceprimátor mesta a PaedDr. Slávka Kramárová – predsedníčka komisie. Žiaci a študenti reprezentovali naše mesto v súťažiach na okresných, krajských, celoslovenských, ale aj na medzinárodných úrovniach. Zamerania boli naozaj rôzne, či to bol prednes, vlastná literárna aj výtvarná tvorba, olympiády – chemická, jazyková, biologická, informatiky. Nevynechali ani folklórne súťaže a samozrejme veľa úspechov dosiahli v športových súťažiach Čokoládová tretra, detská súťaž Pravda – Televízia – Slovnaft, športový deň Nadácie SLSP, vybíjaná a iné. Aj touto formou vyjadrujeme všetkým oceneným blahoželanie a zároveň poďakovanie všetkým pedagógom za prípravu našich žiakov a študentov.
Za jednotlivé školy, ktoré zaslali návrhy boli ocenení:

Gymnázium Vojtecha Mihálika
Aleš Gabriel
Ema Takáčová
Matej Kráľovič
Michal Krivošík
Marek Hába
Nina Matulová
Lukas Stanko
Filip Stranovský

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Matej Kurbel

Základná škola Jana Amosa Komenského
Peter Mihina
Zuzana Helienková

Základná škola Juraja Fándlyho
Michaela Švandová
Šimon Kulich
Tomas Ladics
Róbert Renáč
Martin Zupkó
Valéria Sárkanyová
Zrayer Sarah Yasmin
Tobias Slovák
Lea Fogelová
Nina Stejskalová
Nina Fogelová
Samuel Valach
Lukáš Židek
Dárius Vydarený
Nela Scherhauferová
Dominika Skutilová
Alexandra Dominika Honzová
Matej Vranka
Nina Sherhauferová
Šimon Beňo
Laura Ončová
Ema Harčárová
Nela Vajdíková
Samuel Mišovič
Adrián Bohunický
Tomáš Chrupka
Samuel Greguška

Základná umelecká škola Jána Fishera Kvetoňa
Natália Lenčéšová
Margaréta Hrotíková
Veronika Baričiaková

Detský folklórny súbor Kvetoňka
Veronika Baričiaková
Linda Bartošová
Katarína Hilkovičová
Ivana Kilianová
Karol Kilian
Martina Klačeková
Ondrej Koštial
Martina Lehocká
Jozef Maron
Nina Oravcová
Ema Ševčovičová
Nina Veľká
Soňa Vranková
Simona Poláková
Ema Borkovičová
Peter Šintal

Za vzornú reprezentáciu mesta Sereď všetkým ďakujeme a želáme už len oddych a veľa radosti cez letné prázdniny!

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -