Víkend otvorených parkov a záhrad v mestskom múzeu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Víkend otvorených parkov a záhrad je udalosťou, ktorá dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Mestské múzeum v Seredi sa do celoslovenského kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad po prvýkrát zapojilo v roku 2016. Výnimkou nebol ani tento rok, kedy počas posledného júnového víkendu mali návštevníci možnosť spoznať kultúrne hodnoty historickej lokality bývalej seredskej fary a záhrady, dnes budovy Mestského múzea a Múzejnej záhrady.

Vedúca múzea Mária Diková návštevníkom vysvetlila, že múzejná záhrada dnes slúži ako pokračovanie expozície múzea: “Jej súčasťou sú zakonzervované základy piliera zaniknutého stredovekého kostola v Seredi zo 14. storočia. Vedľa neho bola objavená farská tehlová studňa s hladinou vody 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty pozbierané v meste a v okolí, súčasťou je aj výstava 100 exponátov historických tehál. V záhrade sa počas leta konajú podujatia a sobášne obrady pod holým nebom,” povedala M. Diková a ďalej pokračuje, že v priestoroch záhrady sú posadené stromy ako rôzne druhy javorov, ozdobné višne a kvitnúce i zelené rastliny. Pre spomienku na slovenského kňaza, významného spisovateľa Juraja Fándlyho, ktorý pôsobil v Seredi skoro tri roky ako kaplán (1778 – 1780), bola v roku 2011 do záhrady zasadená tzv. Fándlyho nekvitnúca jabloň, ktorá rodí jabĺčka bez jadierok, štep jablone múzeum získalo z farskej záhrady v Naháči. Túto jabloň opísal vo svojej knihe kňaz Juraj Fándly. Návštevníci sa mali možnosť zúčastniť prehliadky pod názvom História a zeleň v Múzejnej záhrade s odborným výkladom.

Rodinám s deťmi bola venovaná Rodinná nedeľa. V múzejnej záhrade bolo odohrané divadelné predstavenie O Emulienke v podaní Teatra Pimprla. Po predstavení boli pre deti pripravené tvorivé dielne pod názvom Emulienka a zvieratká.

Cieľom kultúrno-výchovného podujatia po celom Slovensku i v Seredi je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a cez pochopenie týchto hodnôt viesť ľudí k ich aktívnej ochrane. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky kultúry SR Natálie Milanovej a ministra životného prostredia SR Jána Budaja.

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -