Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /15 JÚN 2021/
Seredské novinky vám prinášajú sumár hotových a prebiehajúcich investičných zámerov a tiež odpoveď na aktuálne najčastejšiu otázku občanov, s ktorou sa obracajú na Oddelenie rozvoja mesta Sereď: Prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový?

Odstránili panely, opravili prepady, upravili zastávku
K bežným opravám a úpravám za ostatné týždne patrilo odstránenie betónových panelov na Jesenského ulici, opravy prepadov vozovky na uliciach I. Krasku, na Železničnej, Topoľovej, Pribinovej, Slnečnej, Tehelnej, Lúčnej a Spádovej. V súvislosti s pokládkou nového asfaltového povrchu chodníka na Trnavskej ulici mesto zabezpečilo úpravu priestoru pred autobusovou stanicou v smere von z mesta.
Na Kostolnej ulici sa zasa práve ukladá zámková dlažba na budúce parkovisko a čoskoro na ňu pribudnú kryté cyklostojany.
Na požiadavku mesta vynovil Telekom a.s. chodník v dĺžke 95-metrov na Cukrovarskej v časti od zberného dvora smerom do Dolnej Stredy. „Sereď dofinancovala materiál na bezbariérový chodník a asfalt, spolu za 4200 eur a Telekom zabezpečil samotnú realizáciu všetkých prác,“ povedal Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď. Rovnako sa táto spoločnosť podieľala na opravách na Čepeňskej ulici a mesto tu prispelo sumou 3-tisíc eur.

Tržnica dostáva prestrešenie, detské ihrisko a výsadbu
Asi najviac pozorovateľné zmeny sa práve dejú na Mlynárskej. „Aktuálne sa realizuje samotné prestrešenie nového trhoviska. Dodávateľom oceľovej konštrukcie je spoločnosť Inex – hausgarten s r.o. Pripravujeme aj nové detské ihrisko a v súlade s projektovou dokumentáciou zazmluvnení záhradníci vysadili stromy, kríky a kvetinové záhony,“ uviedol Šišo. Trhovisko bude vybavené 48 kusmi nových predajných stánkov, ktoré práve vyrába zámočníctvo Kulich z Dolnej Stredy. Mesto zrealizuje aj osadenie verejného umývadla na novej tržnici. Bude slúžiť nielen predávajúcim, ale aj kupujúcim a zároveň všetkým návštevníkom tržnice, doplnil Šišo.

Časový sklz na Cukrovarskej
V máji začalo mesto vynovovať staré povrchy niektorých chodníkov mesta. „Dnes sú pred svojim ukončením a prejdú ešte fázou spätných úprav. Chodník na Cukrovarskej dostal povrch zo zámkovej dlažby. Tu sme v realizácií v miernom časovom sklze oproti plánom. Práve nanovo označujeme parkovacie státia a robotníci dokončujú pokládku zámkovej dlažby,“ vysvetlil Šišo. Počas leta sa mesto pustí aj do plánovanej rekonštrukcie Parkovej ulice.

Opäť asfalt v parku. Prečo? Pýtajú sa Seredčania
V Zámockom parku sa dokončuje výmena povrchov asfaltových chodníkov. Najmä tí, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta a budúcnosť našej jedinej Národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa, im nie je ľahostajná, sa často obracajú na mestský úrad s otázkou, prečo sa do Zámockého parku opäť dával asfalt.
„Trasovanie chodníkov, ktoré dnes Seredčania poznajú, nekorešponduje so starými historickými trasami. Nakoľko súčasná údržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektu, pamiatkari nám tu ani nepovolili pokládku finančne náročnejšej zámkovej dlažby, o ktorú sme žiadali. Do budovania trás chodníkov podľa historického formátu by sme museli ísť orientačne s desaťnásobne vyšším rozpočtom, než bol rozpočet na rekonštrukciu týchto asfaltových chodníkov,“ vysvetlil Šišo a dodal, že historické chodníky budú musieť byť v prípade ich realizácie podľa pamiatkarmi schválenej dokumentácie nanovo vytýčené a súčasné trasy budú zrušené.
„Mestom Sereď navrhovaná obnova peších komunikácií v parku týmto spôsobom – odfrézovaním jestvujúceho krytu a položením novej asfaltofetónovej zmesi, je Krajským pamiatkovým úradom Trnava akceptovateľná ako dočasné riešenie, pokiaľ nepríde ku komplexnej obnove územia. Obnovu komunikácie asfaltobetónovým povrchom považujeme len za nutnú údržbu a nie za koncepčný návrh, preto s takouto obnovou KPÚ Trnava súhlasí len ako s dočasným riešením, do doby rekonštrukcie kaštieľa,“ uviedla Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ v Trnave.

 

Prepady vozovky po oprave
Prepady vozovky po oprave

Autobusová zastávka na Trnavskej ulici pred úpravou
Autobusová zastávka na Trnavskej ulici pred úpravou

Autobusová zastávka na Trnavskej po úprave
Autobusová zastávka na Trnavskej po úprave

Kostolná ulica - vzniká tu parkovisko, osadené budú kryté cyklostojany
Kostolná ulica – vzniká tu parkovisko, osadené budú kryté cyklostojany

Na Mlynárskej ulici sú už osadené oceľové konštrukcie pre budúcu krytú tržnicu
Na Mlynárskej ulici sú už osadené oceľové konštrukcie pre budúcu krytú tržnicu

Chodník na Trnavskej ulici pre opravou
Chodník na Trnavskej ulici pre opravou

Údržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektu
Údržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektu

Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámúdržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektuockom parku opäť asfaltový
Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámúdržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektuockom parku opäť asfaltový

Chodník na Trnavskej ulici po oprave
Chodník na Trnavskej ulici po oprave

Návrh - nové predajné stánky na tržnicu
Návrh – nové predajné stánky na tržnicu

Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový
Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
  1. A chodník smerom na polikliniku je kde čo bol popri bývalej pekárni? Zabrali ho stavebým oplotením o tomto napíšte či tý čo to stavajú majú výnimku?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články