V prvom kole župa rozdelila 300 tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

TT SK |MM| Trnavská župa vyhodnotila prvé kolo premiérového ročníka výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Z celkového objemu 450 tisíc eur, ktoré sú vyčlenené na túto výzvu, bolo v prvom kole rozdelených 300 tisíc eur. Spolu 12 projektov bolo podporených sumou od 12 do 60 tisíc eur.

 

„Úspešne sme uviedli náš nový fond, ktorý je nástrojom na podporu rozvoja a propagácie Trnavského kraja. Vyhodnotili sme prvých 72 žiadostí o grant. V prvom kole sme rozdelili 300 tisíc eur na 12 najlepších projektov. Ponúkajú riešenia zlepšujúce kvalitu života a turizmu v jednotlivých regiónoch. Podporená bude aj práca s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy. V druhom kole, ktoré je otvorené do konca augusta, je pripravených ešte 150 tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Úspešné projekty sú verejnoprospešné a inovatívne, pričom sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Ide napríklad o rekonštrukciu synagógy v Šaštíne-Strážach, rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v Trnave, realizácia vodozádržných opatrení v parku v Kráľovom Brode, či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov.

 

V prvom kole bolo doručených 75 žiadostí, z ktorých tri nesplnili administratívne podmienky. Hodnotiaca komisia posudzovala 72 žiadostí, v rámci  ktorých bol požadovaný objem finančných prostriedkov takmer 2,7 mil. eur.

 

Zoznam posúdených žiadostí v prvom kole, ako aj elektronický formulár na podanie žiadosti v druhom kole, je dostupný na web stránke https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021. Termín ukončenia druhého kola zberu žiadostí je 31. augusta 2021. Minimálna výška grantu je 10 tisíc eur. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja.

 

Jozef Viskupič, trnavský župan

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články