Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského bola vybraná do reprezentatívnej vzorky škôl pre Monitoring NÚCEM 2021 : Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov. Cieľom monitoringu je získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej bude vyhodnotený dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí deviatakov na Slovensku a zmapovať ich názory a skúsenosti. Monitoring realizuje NÚCEM a prebieha v systéme EduPage. Po zaregistrovaní do systému žiaci obdržali kódy, pomocou ktorých sa mohli prihlásiť na vypracovávanie testov. Testy vypĺňali 09.06.2021 v poradí matematika, slovenský jazyk a následne vyplnili dotazník o dištančnom vzdelávaní. Monitoringu sa zúčastnilo 51 žiakov. Testy z matematiky a zo slovenského jazyka boli určené pre intaktných žiakov. Podľa pokynov testy administrovali učitelia bez aprobácie na predmety Mgr. Z. Krajčovičová a Mgr. S. Kubíčková. Získané výsledky budú spracované na úrovni celého Slovenska.

Sme radi, že sme boli súčinní pri realizácii tohto monitoringu, ktorý môže pomôcť pri zlepšení vzdelávania na Slovensku.                                                                                           Mgr. Michaela Takáčová

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články