Chodník na Trnavskej ulici prešiel rekonštrukciou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Samospráva mesta Sereď pokračuje v rekonštrukciách chodníkov na svojom území. V mesiaci jún boli ukončené rekonštrukčné práce na chodníku na Trnavskej ulici v časti od konca nadjazdu ponad železnicu až po spoločnosť I.D.C Holding a.s. Sereď. Pôvodný asfaltový povrch chodníka bol v nevyhovujúcom technickom stave, pričom bol jeho priechod problémový.

Práce na rekonštrukcii spočívali v odstránení starého betónového povrchu, osadení geomreží na stabilizáciu jednotlivých vrstiev, položení podkladového betónu a následne nanesenie asfaltobetónu. Rozloha zrekonštruovanej plochy činila 252 m2. Práce vykonala firma Baumann s.r.o, Nitra, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania.

Realizáciou zámeru obnovy chodníka je zabezpečený bezproblémový pohyb chodcov na tomto frekventovanom úseku, ktorý využívajú obyvatelia danej lokality ako aj zamestnanci okolitých firiem.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články