Chodníky v mestskom parku s novým povrchom

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V uplynulých dňoch prešli chodníky v mestskom parku rozsiahlou rekonštrukciou. Kým minulý rok bol zrekonštruovaný povrch chodníka v časti od historickej vrátnice po podchod v kaštieli, tento rok radnica pristúpila k ďalšej etape rekonštrukčných prác. Išlo o chodníky v strednej časti parku, pred kaštieľom, kolmý spojovací chodník a časť vedúca k pomníku SNP. Rozloha činila celkom 616 m2.

Na základe verejného obstarávania práce vykonala vysúťažená firma Baumann s.r.o. Nitra. Pôvodný povrch bol frézovaním odstránený a nahradený novým asfaltobetóm.

Ako sme už niekoľkokrát písali, rozhodujúce slovo pri každom úkone v mestskom parku má Pamiatkový úrad v Trnave. Žiadne práce ani podujatia sa na tomto území bez ich súhlasu nemôžu vykonávať. Aj napriek tomu, že sa niekomu budú zdať asfaltové chodníky v parku nie príliš atraktívne, pamiatkari iný povrch zrealizovať neodsúhlasili. Oproti pôvodným chodníkom, ktoré boli popraskané a s množstvom výtlkov ale zrekonštruované chodníky prinesú návštevníkom parku komfort napríklad na pohodlné prechádzky.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články