Brigáda ORF Cosmos organizovaná symbolicky na Svetový deň životného prostredia

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Členovia ORF Cosmos sa zúčastňujú počas roka viacerých aktivít. Mimo iného pravidelne organizujú brigády zamerané na vyčistenie prírody od odpadkov, úpravy zelene, či rôzne iné terénne práce.

Jedna z brigád sa konala v sobotu 5. júna, symbolicky na Svetový deň životného prostredia. Keďže skratka ORF znamená Oddiel rekreačného futbalu, za miesto dobrovoľných prác si tento raz vybrali lokalitu Horný Čepeň v okolí práve rekonštruovaného futbalového ihriska. Ako už bola verejnosť informovaná, toto ihrisko prechádza veľkou zmenou a po ukončení prác bude na ihrisku trénovať a hrať zápasy juniorká reprezentácia. Rekonštrukcia zahŕňa kompletne nový trávnik, šatne, osvetlenie a súčasťou bude aj nové oplotenie.

Aby mohli byť stĺpy a pletivo nového oplotenia osadené, bolo nutné okolie vyčistiť, orezať stromy, odstrániť náletové dreviny a pozostatky koreňového systému stromov. Od hlavnej cesty až k hrádzi brigádnici urobili kus práce. Keďže sa tu stretla spoločnosť dlhoročných priateľov, čas a vynaloženú námahu vynahradila dobrá nálada, ktorá medzi “cosmosákmi” vždy vládne.

Svetový deň životného prostredia si každoročne pripomíname od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme (Švédsko). Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojená s životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články