Spolupráca Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky pri riešení „kontajnerových medveďov“

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

SIŽP |MM|  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) aktívne spolupracuje so zásahovým tímom Medveď Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), aby sa slovenské medvede nestávali synantropnými. Ochrana medveďa hnedého, zákonom chráneného živočícha, je dôležitou súčasťou poslania štátnych inštitúcií, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Ide najmä o kontrolovanie kontajnerových stojísk. Ak zásahový tím Medveď, ktorý pravidelne monitoruje aktivitu medveďov, odhalí kontajnery, ktoré nie sú zabezpečené voči medveďom, kontaktuje SIŽP, ktorá vykoná podľa zákona ich kontrolu. Treba pripomenúť, že medveď hnedý (Ursus arctos) je pomerne plachý a vo svojom prirodzenom prostredí sa človeku vyhýba, takže nie je pre človeka nebezpečný. Problém nastáva, keď sa mu zmení správanie, pretože začne prijímať potravu z odpadkov v blízkosti ľudských obydlí. Ľahko si zvykne na tento jednoduchý spôsob obživy, na prítomnosť človeka a stratí prirodzenú plachosť. Stane sa synantropným. Toto správanie sa postupom času môže stať natoľko nebezpečné, že musí dôjsť k jeho eutanázii, pretože sa stane hrozbou pre človeka. Ide ale naozaj o krajné riešenie.

 

Minulý rok SIŽP v spolupráci so zásahovým tímom Medveď ŠOP SR skontrolovala 284 kontajnerových stojísk. Zisťovala porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). Štyrom obciam, Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni a jednému podnikateľskému subjektu bola za porušenie zákona uložená pokuta. V ostatných prípadoch, v ktorých bolo zistené porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty. Zároveň SIŽP kontroluje plnenia nariadených nápravných opatrení.

 

Vďaka novej vyhláške MŽP SR k zákonu o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021, sa zaviedli účinnejšie možnosti zabezpečenia odpadu pred medveďmi. Zároveň sa rozšírilo územie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Počet lokalít s výskytom medveďa hnedého podľa novej právnej úpravy narástol zo 151 na 360.

 

Aj tento rok SIŽP v spolupráci so Zásahovým tímom Medveď ŠOP SR pripravuje kontroly kontajnerových stojísk. Zároveň sa v spolupráci so ŠOP SR riešia podnety na prikrmovanie medveďov a inej poľovnej zveri pečivom, ovocím a zeleninou pochádzajúcou z obchodných reťazcov. Vinníka takéhoto nelegálneho konania je však náročné vypátrať, a preto sú pracovníci ŠOP SR a SIŽP v pohotovosti a operatívne privolávaní na miesto činu.

 

 

KONTROLY SIŽP V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTO VYSOKÉ TATRY A OBCE ŠTRBA, ŠTÔLA A NOVÁ LESNÁ

 

V júni minulého roka bol SIŽP doručený podnet, v ktorom ŠOP SR, upozornila na nezákonné nakladanie s odpadom na území mesta Vysoké Tatry v súvislosti s ustanovením § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach) na území mesta Vysoké Tatry (katastrálne územie Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Starý Smokovec) a tiež na území obce Štrba (katastrálne územie Štrba).

 

V súvislosti s prešetrením tohto podnetu SIŽP vykonávala v meste Vysoké Tatry operatívne kontroly počas dvoch mesiacov minulého roka.

SIŽP všetky výsledky z kontrol podrobne zaprotokolovala a prerokovala s predstaviteľmi obcí, ktoré sa dopustili deliktov.

 

meste Vysoké Tatry SIŽP zistila mnohonásobné porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, ktoré SIŽP ďalej rieši podľa zákona o odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty.

 

V rámci minuloročnej kontroly sa vo vyššie spomínanej lokalite preverilo 90 kontajnerových stojísk, za ktoré zodpovedá Mesto Vysoké Tatry. V roku 2021 SIŽP pokračuje ďalej v kontrolách v Meste Vysoké Tatry, tentokrát sa zameria aj na preverenie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

 

SIŽP zistila porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch aj v obciach Štôla, Nová Lesná a Štrba (konkrétne v lokalite Tatranská Štrba). Aj voči týmto obciam vedie SIŽP v týchto dňoch správne konanie o pokute.

 

ĎALŠIE AKTUÁLNE SPRÁVNE KONANIA SIŽP O POKUTE A ULOŽENÉ POKUTY ZA PORUŠENIE USTANOVENIA §14 ODSEK 1 PÍSMENO J) ZÁKONA O ODPADOCH:

 

  • Obci Špania dolinabola uložená pokuta vo výške 1 500 eur, ktorá už nadobudla právoplatnosť.
  • Obci Bystrábola uložená, zatiaľ ešte neprávoplatná, pokuta vo výške 2 500 eur.
  • Obci Jarabábola uložená pokuta vo výške 1 500 eur. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.
  • Obci Mýto pod Ďumbierombola uložená pokuta vo výške 3 500 eur a zatiaľ ani toto rozhodnutie o pokute nenadobudlo právoplatnosť.
  • Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochnibola uložená právoplatná pokuta 1 500 eur.
  • Reštaurácii LuMia v Ľubochnibola uložená právoplatná pokuta 1200 eur.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články