Na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania je vyčlenených 7 miliónov eur

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM|  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

Výzva je určená pre všetky vysoké školy – verejné, štátne ako aj súkromné. Cieľom výzvy je podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na výzvu je zo zdrojov EÚ vyčlenená suma 7 000 000 Eur, z toho 5 500 000 Eur pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 Eur pre viac rozvinutý región. V rámci výzvy sa predpokladá, že činnosti a výdavky súvisiace s podporou vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania budú oprávnené od 1. januára 2021.

Príprava výzvy prebiehala v súlade s princípom partnerstva. Vysoké školy, zástupcovia študentov, ako aj ďalší partneri sa mohli do prípravy zapojiť formou diskusie prostredníctvom okrúhlych stolov, ktoré rezort školstva počas prípravy výzvy zrealizoval v novembri 2020 a v marci 2021. „Cieľom nových princípov akreditácie vysokých škôl a ich programov sú kľúčovým prvkom pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Ich napĺňanie je mimoriadnou výzvou pre vysoké školy a spája sa aj s dodatočnými nákladmi. Uvedená výzva umožní vysokým školám využitie prostriedkov štrukturálnych fondov pre kvalitnú prípravu študijných programov a vnútorného systému zabezpečenia kvality,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Aktuálne je výzva v procese schvaľovania a bude vyhlásená po vydaní stanoviska zo strany Centrálneho koordinačného orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR). Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je do konca mája 2021.

Po vyhlásení výzvy bude rezort školstva organizovať online informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov. Bližšie informácie k termínu informačného seminára a spôsobu prihlasovania na seminár budú zverejnené na webovom sídle výzvy po jej zverejnení.

Potenciálnym žiadateľom odporúčame sledovať webové sídlo ministerstva https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/, resp. prihlásiť sa na odber noviniek a aktuálnych informácií o prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, zaslaním požiadavky formou e-mailu na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk, ktorý bude v predmete označený slovom „PRIDAŤ“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň informuje, že v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil dňa 19. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Vysoká škola pre prax, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02, zameranú na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Rezort školstva pristúpil k rozhodnutiu o zrušení výzvy vzhľadom na to, že z objektívnych dôvodov, s cieľom zachovať rovný prístup ku všetkým žiadateľom, nebolo možné zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vyhlasovateľa výzvy ukončiť proces konania o predložených žiadostiach zo žiadneho uzavretého hodnotiaceho kola.

 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články