Noc múzeí a galérií v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestské múzeum v Seredi sa opäť zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Hlavnými organizátormi sú ICOM Slovensko, Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií na Slovensku. Patronát nad podujatím 15. mája 2021 prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Počas tohto podujatia sú múzeá, galérie a pamiatkové objekty otvorené dlhšie ako zvyčajne a vstupné do nich je navyše buď znížené, alebo úplne zadarmo. Pred zrakmi verejnosti sa odkrývajú miestnosti a exponáty, ktoré sú bežne návštevníkom nedostupné. Aktivity sú zamerané na cieľ vzbudiť v radoch širokej verejnosti záujem o múzeá a podobné inštitúcie.

Noci múzeí a galérií 2021 v Mestskom múzeu v Seredi konalo v sobotu 15. mája. 2021 v čase od 10.00 – 21.00 hodiny. Múzeum pripravilo pre návštevníkov prehliadky expozícií a výstav. Odborný výklad k dejinám Serede a vystaveným exponátom prezentovali vedúca múzea Mária Diková a archivárka PhDr. Eva Vrabcová.

“Múzeum privítalo okolo 120 návštevníkov, medzi ktorými bolo aj veľa rodín s deťmi. Návštevníkov zaujímala história mesta Sereď i hradu Šintava a zaujímali sa aj o nové vystavené exponáty v mesiaci máji. Priaznivé počasie umožnilo návštevníkom spoznávať aj históriu zaniknutého stredovekého kostola a starej fary s ojedinelou barokovou studňou a pozrieť si mohli zaujímavé exponáty rozšírenej zbierky tehál a kamenných seredských artefaktov v Múzejnej záhrade. Okrem Seredčanov a návštevníkov z blízkych obcí, Vinohradov nad Váhom, Šintavy, Dolnej Stredy prišli mnohí aj z iných obcí a miest na Slovensku, ako Galanta, Tešedíkovo, Matúškovo, Hlohovec, Horná Streda, Žilina a zo zahraničia, konkrétne z Viedne,” uviedla vedúca múzea Mária Diková.

Ďalej si návštevníci mohli prezrieť stále aktuálnu výstavu z histórie ženijného útvaru v Seredi v podobe fotografií, rôznych archívnych dokumentov či vojenského oblečenia, odznakov a vojenských pomôcok. V priestoroch múzea bola záujemcom o históriu pripravená nová zberateľská výstava zameraná na staré hodiny a hodinky od Branislava Kružlíka.

Medzi vystavené exponáty, ktoré návštevníci mohli vzhliadnuť, bola napríklad Drevená debna z továrne „Franck“ v Seredi. Ide o štvorhrannú drevenú debnu s firemnou značkou „Franck“ s obrázkom mlynčeka, ktorá pôvodne slúžila na prevoz produktov z továrne na kávoviny v Seredi v rokoch 1921 – 1948. Exponát do zbierok mestského múzea daroval Juraj Pekarovič z Galanty.

Pri organizovaní jednotlivých prehliadok svojou usporiadateľskou službou pomohli aj seniorky – dobrovoľníčky Antónia Bánovská a Elena Pethöová. Návštevníci svoju spokojnosť prejavili hlavne poďakovaním a zápismi v kronike. Mestské múzeum v Seredi chce poďakovať všetkým návštevníkom a dobrovoľníkom za ich účasť na podujatí a teší sa ich záujmu o spoznávanie a zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.
Vedúca múzea Mária Diková touto cestou ďakuje aj za všetky príspevky na činnosť múzea i za priazeň a podporu: ” Podujatie Noc múzeí a galérií sa v Seredi vydarilo a  tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia v Mestskom múzeu v Seredi.”

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články