Vicepremiérka Remišová: Pandémia zvýraznila problém domáceho násilia, preto pomáhame obetiam a na pomoc dávame 3,33 milióna eur

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MIRRI |MM|  Jedným z negatívnych prejavov koronakrízy je nárast domáceho násilia. Práve preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prichádza s podporou z Nórskych grantov pre služby venované obetiam domáceho násilia.

„Pandémia zasiahla celú spoločnosť a to nielen po zdravotnej stránke. Strach z nepoznanej situácie, strata ekonomických istôt a nutnosť zdržiavať sa veľkú časť dňa v domácnosti, sú rozhodujúce stresové faktory, ktorým čelia mnohí z nás. Jedným z negatívnych javov, ktoré koronakríza zvýraznila, je násilie, ku ktorému denno-denne dochádza v mnohých rodinách a ohrozuje najmä deti a ženy. Práve v tomto náročnom období prichádzame s podporou pre subjekty, ktoré poskytujú pomoc obetiam, pretože ochrana slabých, zraniteľných a ohrozených je našou prioritou,“ vyhlásila ministerka Veronika Remišová, ktorej rezort spravuje Nórske granty.

V dôsledku sprievodných javov pandémie vzrástlo podľa odhadov domáce násilie o 30 až 40 percent.

Cieľom novej otvorenej výzvy je podporiť intervenčné tímy, ktoré na lokálnej úrovni poskytujú služby pre obete domáceho a rodového násilia. Z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR je na výzvu vyčlenených 3,33 milióna eur. Ide v poradí už o druhú výzvu z programu Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásenú v programovom období 2014 – 2021.

O granty sa môžu uchádzať poskytovatelia sociálnych služieb, obce a kraje až do 16. septembra tohto roka. Na jeden projekt môžu požiadať o grant vo výške od 200-tisíc eur až do 600-tisíc eur.

Podporu môžu získať napríklad tieto aktivity:

– prevádzka, údržba a drobné opravy existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov

– lokálne vzdelávanie a kampane venované zvyšovaniu povedomia o domácom a rodovo podmienenom násilí

– spolupráca v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na lokálnej úrovni

– podpora zariadení a služieb pre deti, obete alebo svedkov násilia v bezpečných ženských domoch alebo poradenských centrách

– iné podporné aktivity potrebné na udržanie, rozšírenie a zlepšenie služieb pre

obete domáceho a rodovo podmieneného násilia

Vicepremiérka Remišová: Pandémia zvýraznila problém domáceho násilia, preto pomáhame obetiam a na pomoc dávame 3,33 milióna eur

 

BRATISLAVA 14. máj 2021 – Jedným z negatívnych prejavov koronakrízy je nárast domáceho násilia. Práve preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prichádza s podporou z Nórskych grantov pre služby venované obetiam domáceho násilia.

„Pandémia zasiahla celú spoločnosť a to nielen po zdravotnej stránke. Strach z nepoznanej situácie, strata ekonomických istôt a nutnosť zdržiavať sa veľkú časť dňa v domácnosti, sú rozhodujúce stresové faktory, ktorým čelia mnohí z nás. Jedným z negatívnych javov, ktoré koronakríza zvýraznila, je násilie, ku ktorému denno-denne dochádza v mnohých rodinách a ohrozuje najmä deti a ženy. Práve v tomto náročnom období prichádzame s podporou pre subjekty, ktoré poskytujú pomoc obetiam, pretože ochrana slabých, zraniteľných a ohrozených je našou prioritou,“ vyhlásila ministerka Veronika Remišová, ktorej rezort spravuje Nórske granty.

V dôsledku sprievodných javov pandémie vzrástlo podľa odhadov domáce násilie o 30 až 40 percent.

Cieľom novej otvorenej výzvy je podporiť intervenčné tímy, ktoré na lokálnej úrovni poskytujú služby pre obete domáceho a rodového násilia. Z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR je na výzvu vyčlenených 3,33 milióna eur. Ide v poradí už o druhú výzvu z programu Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásenú v programovom období 2014 – 2021.

O granty sa môžu uchádzať poskytovatelia sociálnych služieb, obce a kraje až do 16. septembra tohto roka. Na jeden projekt môžu požiadať o grant vo výške od 200-tisíc eur až do 600-tisíc eur.

Podporu môžu získať napríklad tieto aktivity:

– prevádzka, údržba a drobné opravy existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov

– lokálne vzdelávanie a kampane venované zvyšovaniu povedomia o domácom a rodovo podmienenom násilí

– spolupráca v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na lokálnej úrovni

– podpora zariadení a služieb pre deti, obete alebo svedkov násilia v bezpečných ženských domoch alebo poradenských centrách

– iné podporné aktivity potrebné na udržanie, rozšírenie a zlepšenie služieb pre

obete domáceho a rodovo podmieneného násilia

 

Celá výzva je zverejnená na:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie-dgv02/

 

 

Celá výzva je zverejnená na:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie-dgv02/

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články