Oddychová zóna “Nábrežie Garbiarska” v Seredi je v plnej realizácii. Pomôcť môžete aj Vy.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na nábreží Váhu pri Garbiarskej ulici sa realizuje oddychová zóna, ktorej vybudovanie si zobrali pod patronát skauti z 82. zboru Polaris Sereď.  Myšlienku podporilo aj OZ Vodný hrad, ktoré plánuje  priestor rozšíriť o náučný chodník s názvom „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“. Nainštalované tu budú informačné tabule o lodných mlynoch na Váhu. Podľa Rastislava Petroviča štatistiky z roku 1900 vykazujú v meste až 48 mlynárov. Posledné mlyny zanikli v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o časť histórie mesta, o ktorej už mladá generácia málo vie. Informačné tabule budú mať tak aj vzdelávací charakter.

„Realizovať myšlienku Oddychovej zóny Garbiarska môžeme najmä vďaka tomu, že sa nám podarilo získať grant z Nadácie Slovenskej sporiteľne MÁM NA TO. Úspešný sme boli aj pri získaní financií z patricipatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Mesto ako majiteľ pozemku nám dalo súhlas, bez ktorého by sme projekt nemohli realizovať. Na jeseň 2019 Mesto Sereď spolu s vojakmi realizovalo orezy a čistenie priestoru. Mesto bolo nápomocné aj s odvozom dreva a konárov, ktoré sme počas brigád vypíli,“ povedal poslanec Ondrej Kurbel, ktorý seredských skautov zastupuje. O tom, čo v danej  lokalite vznikne, ako môžu pomôcť Seredčania pri budovaní zóny a kedy si relax v prírode budú občania môcť vychutnávať nám porozprával v nasledujúcom rozhovore.

Pán Kurbel mohli by ste, prosím ozrejmiť čitateľom, čo bude výsledkom rozbehnutých aktivít na nábreží Váhu?

Chceli by sme, aby priestor medzi Váhom a hrádzou pri Garbiarskej ulici začal slúžiť verejnosti na oddych a relax. Vznikne tu oddychová zóna “Nábrežie Garbiarska”. Plánujeme vybudovať chodníky, lavičky aj netradičné prvky na sedenie, aby sa umožnil kontakt ľudí s riekou. Vybudovali sme tu bylinkovú špirálu a dokončujeme ohnisko, ktoré veríme že bude obľúbeným miestom na opekačky. V časti plochy chceme vysiať tieňomilné druhy tráv, aby sa dalo pohybovať aj mimo vybudovaných chodníkov. Pribudnú aj vtáčie búdky a ovocné stromy. Naše mladé dizajnérky sa pri svojich návrhoch všetky zhodli na jednom prvku – húpačka teda musí byť 🙂

Hlavným cieľom je však spraviť lokalitu čistejšiu, prístupnú a bezpečnejšiu.  Nielen že bol tento pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín, ale sa tu nachádza aj množstvo navezeného odpadu. Od šatstva v rôznom stupni rozkladu, cez stavebný odpad, kusy železa, ale aj injekčné striekačky a veľa skla. V minulosti tu bola rómska kolónia a donedávna tu prespávali bezdomovci.

Aby bolo vôbec možné využívať a udržiavať tento priestor, bolo potrebné vytrhať množstvo koreňov, ktoré zostali po vypílení náletových drevín. Skla je tu však v zemi toľko, že prvý bagrista vzdal prácu už po pár minútach. Ďalší, odvážnejší, skončil do pol hodiny s defektom.  Uspeli sme až na tretí pokus s pásovým minibagrom.

Aj keď sme s tým na začiatku nepočítali, najväčší problém bude s vyčistením priestoru od odpadu. Chceme preto použiť mobilný preosievač, a odpad od zeminy vyseparovať priamo na mieste. Je to ekologickejšie a aj lacnejšie riešenie, ako odviezť množstvo znečistenej zeminy niekam na skládku.

Na nebezpečné orezy stromov priamo pri brehu sme si objednali firmu s profesionálnymi pilčíkmi s lezeckým výstrojom. Väčšinu orezov sme však riešili sami brigádnicky.

Zvládnuť všetko svojpomocne zrejme nie je možné. Plánujete prizvať na pomoc aj občanov mesta, resp. samotné Mesto Sereď ?

Samozrejme, najbližšia brigáda, ktorej sa môže zúčastniť už aj verejnosť bude v prípade dobrého počasia už túto sobotu ( pozn. 15.5.). Budeme najmä dočisťovať pozemok. V prípade záujmu si prineste rukavice, hrable alebo lopatu a kto má možnosť, aj vyžínač.

Veľkú brigádu, ktorú budeme ešte komunikovať, plánujeme v sobotu 29.mája.
Verím, že mesto nám pomôže s uskladnením odpadu, ktorý zostane po preosiatí zeminy.

Dá sa približne určiť termín, kedy si budete môcť povedať, že máte “hotovo” ?

Plánovaný termín odovzdania diela verejnosti a mestu sa nám posúval kvôli pandémii aj komplikáciám, ktoré som už spomenul. Boli by sme radi, keby sa nám všetko podarilo dokončiť do konca júla.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články