Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.– riaditeľka školy /5 MÁJ 2021/

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a tanečného odboru

na školský rok 2021/2022

Termín podávania prihlášok: 4.5.2021-4.6.2021

Termín konania prijímacích skúšok : 9.6.2021 – 11.6. 2021

od 14,00 do 18,00 hod.

Miesto : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.

Tanečný odbor – je zameraný na tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax

Prihláška :

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva SR.

Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy www.zussered.sk. Prihlášku môžete zaslať elektronicky formou e-prihlášky alebo zaslať poštou na adresu: Základná umelecká škola Jána Fischera –Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. Po spracovaní prihlášok budeme uchádzačov/zákonných zástupcov kontaktovať ohľadom konania prijímacej skúšky na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/

18 a viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )
základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
spev ľudovej piesne
pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

hudobné a pohybové schopnosti
telesnú spôsobilosť
rytmické cítenie

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

a) v prípravnom štúdiu

individuálne vyučovanie 10,00 €

skupinové vyučovanie 7,00 €

b) v základnom štúdiu

individuálne vyučovanie 10,00 €

skupinové vyučovanie 7,00 €

c) v štúdiu pre dospelých,

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

individuálne vyučovanie 70,00 €

skupinové vyučovanie 40,00 €

d) v štúdiu pre dospelých

pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

individuálne vyučovanie 10,00 €

skupinové vyučovanie 7,00 €

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články