Odhlučnenie mosta Bailey Bridge, spájajúci lokalitu mesta Sereď s časťou kemping.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dňa 1. septembra 2018 mesto Sereď pristúpilo k rekonštrukcii mosta Bailey Bridge, spájajúci ulicu Starý most s časťou kemping. Dôvodom bol zlý technický stav premostenia: kovové časti boli skorodované, niektoré diely dokonca zdeformované a drevená mostovka bola značne poškodená.

Most zrekonštruovalo Občianske združenie Srbsko-slovenského priateľstva. Opravou prešla konštrukcia, staré a poškodené diely boli vymenené za nové. Najviac viditeľnou zmenou bola v tom čase zmena povrchu mosta. Staré zhnité drevo nahradili oceľové plechy, ktoré sú 5,2 mm hrubé s protišmykovým povrchom.

Postupom času a vplyvom vonkajšieho prostredia sa niektoré časti opotrebovali a časom pri prejazde vozidiel začal most vydávať nadmernú hlučnosť. Najviac sa tento nedostatok dotýkal obyvateľov neďalekých rodinných domov a návštevníkov priľahlej kaviarne. Preto Občianske združenie Srbsko-slovenského priateľstva pristúpilo k odhlučneniu premostenia. Oto Beňo z OZ vysvetlil: „Tento most je špecifický tým, že má trojmetrové pozdĺžne nosníky, ktoré sa za dobu prevádzky mostu prehli. Preto most pri prejazde vozidiel vydáva špecifický zvuk. Most sme odhlučnili špeciálnymi podložkami a nosníkmi po celej dĺžke mosta. Čo považujem za podstatné, že sa nám podarilo vymeniť jeden skorodovaný čap. Museli sme povolať 20 tonový žeriav, ktorý držal most pri výmene. Všetko nám ale vyšlo podľa plánu.”

Most Bailey Bridge je starý, jednoposchodový, jednostenný, vojnový most, ktorý vedie cez mŕtve rameno Váhu. Jeho dĺžka je 42,6 m a hmotnosť 35 ton. Posledná veľká oprava bola v roku 2012, kedy bola vymenená drevená podlaha a kovová konštrukcia dostala nový náter. V priebehu ďalších rokov sa vykonávali iba nevyhnutné opravy. No vplyvom vlhkého prostredia a prirodzeným používaním sa most natoľko zničil, že bola potrebná jeho generálna oprava, ktorá bola ako je spomínané vyššie vykonaná v roku 2018.
Most Bailey Bridge je pomenovaný po sir Donald Coleman Baileym. Po štúdiách sa zamestnal ako štátny zamestnanec vo vojnovej kancelárii, kde pôsobil ako stavebný inžinier. Práve v tomto období navrhol most nesúci jeho meno. V roku 1946 bol za návrh mostu vyznamenaný a bol mu udelený titul „sir“.

Prenosná mostová súprava BB je oceľová, rozoberateľná a zase naopak ľahko skladateľná. Bola využívaná hlavne počas vojnového obdobia. Našiel využitie u britských, amerických a kanadských ženijných jednotiek. Poľný maršál Bernard Montgomery v roku 1947 povedal: Bailyho most prispel k ukončeniu II.sv.vojny. Bez neho by moje vojsko nedokázalo udržať tempo a rýchlosť pohybu.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články