Začala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parku v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V utorok 4. mája začala III. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia a areálových rozvodov nízkeho napätia v mestskom parku v Seredi. Osadených bude 9 kusov nových osemhranných stožiarov verejného osvetlenia o výške 4m. Na stožiaroch budú umiestnené svietidlá LED typu LDK PARK CREE, ktoré boli schválené Krajským pamiatkovým ústavom Trnava.

Rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení v mestskom parku sú rozdelené na etapy. Prvá prebehla v júni 2018. Trasa viedla od historickej vrátnice po zadnú bránu parku a nainštalovaných bolo 15 kusov nových svietidiel. V apríli 2020 bola vykonaná druhá etapa rekonštrukcie, výsledkom ktorej bolo 11 nových svietidiel na trase od kaštieľa k bráne na Parkovej ulici a vedľa chodníka popri detskom ihrisku.

Realizácia tretej etapy je naplánovaná vedľa chodníka od kaštieľa smerom k historickej vrátnici, vedľa chodníka pred kaštieľom a vedľa spojovacieho chodníka. Práce na všetkých troch etapách vykonáva firma VIMONT s.r.o. z Kráľovej nad Váhom. Tak ako v prvých dvoch prípadoch ani tentoraz počas rekonštrukcie nedôjde k žiadnemu výrubu stromov ani krikov. Po vybudovaní nového VO budú všetky existujúce staré stožiare v parku zrušené.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články