Literárny klub Fórum humoristov online (Bláznivý apríl)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Jar je už v plnom prúde, protiepidemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú, a počasie sa blázni. To asi preto, aby sme nezabudli, aký mesiac práve vládne v kalendári. Nemôžeme sa sťažovať na nedostatok dažďa, slnka ani chladného vetra. Človek váha, ako sa má obliecť, keď ide von. Samozrejme, radšej by sme namiesto takéhoto „mixu“ mali teplé slnečné dni, ale nepomôžeme si. V apríli však nastal pre mňa sviatok, pretože po niekoľkých mesiacoch sa otvorili kaderníctva. Konečne som sa mohla dať ostrihať nakrátko a nevyzerala som už ako zmoknuté kura.

S novou frizúrou som vo štvrtok 22. apríla 2021 zasadla k počítaču. O 17.00 hod. sa začalo online podujatie literárneho klubu Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá podujatie aj usporiadala. Jeho názov bol Bláznivý apríl. Žiaľ, nemohlo sa konať naživo v čitárni knižnice, no bolo tam aspoň natáčané a vysielalo sa na profile Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na sociálnej sieti.  Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knižnica pozývala na niekoľko kvapiek humoru naordinovaných Fórom humoristov pre všetkých, čo nestratili zmysel pre úsmev a zábavu. Členovia literárneho klubu mali divákom predovšetkým poradiť, ako si pomocou humoru zvýšiť imunitu v dobe pandémie. Veď Fórum humoristov pomáha úsmevom a ľahkým slovom v ťažkých časoch. Účinkujúcimi boli Eva Jarábková-Chabadová, Beáta Kuracinová-Vargová a Pavol Tomašovič.

Prvý sa ujal slova Pavol Tomašovič, prozaik, esejista, publicista, novinár a riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Ako povedal, už dlhšie ako rok hľadáme cestu, po ktorej sa dá vyhnúť pandémii. V tejto dobe je nesmierne aktuálny aforizmus prof. Miroslava Danaja: „V medicíne potrebujeme aj k malému víťazstvu veľkú nádej.“ Nositeľmi nádeje sú aj humoristi. Humor a nadhľad sú účinnou vakcínou, a preto chcú členovia Fóra humoristov prvou očkovacou dávkou prispieť ku všeobecnej imunite voči hlúposti a iným chorobám. Vhodne zaznel aj epigram Mikuláša Jarábka, obsahujúci slová ako testovanie, očkovanie či karanténa. Všetci humoristi z Trnavy a okolia sa v Knižnici Juraja Fándlyho pre protiepidemické opatrenia stretnúť nemohli, a tak Pavol Tomašovič aspoň na diaľku pozdravil ich pani prezidentku Benjamínu Jakubáčovú, spoluzakladateľa Fóra humoristov Mikuláša Jarábka, Janku Blaškovú, Petra „Bonza“ Radványiho, Petra Roháča, Benjamína Škreka a ďalších prispievateľov.

Eva Jarábková-Chabadová, emeritná učiteľka, poetka a humoristka, privítala všetkých divákov (či skôr poslucháčov), ku ktorým „prišli“ až domov. Dodala, že ona a Pavol Tomašovič vyhrali súťaž o najhumornejšiu dvojicu Fóra humoristov. Odpoveď na to, prečo humoristi usporiadali svoje podujatie práve v apríli, prečítala Eva Jarábková-Chabadová z textu Aprílovník, ktorého autorom je Peter „Bonzo“ Radványi: apríl je vlastne konfliktný mesiac, pretože hneď jeho prvý deň spĺňa dve kumulované funkcie – je nielen Dňom vtákov, ale aj Dňom bláznov. A preto je lepšie neprovokovať. Radšej treba poslúchnuť výzvu zašifrovanú v názve tohto mesiaca – lap rýľ – a ísť pracovať do záhrady.

K slovu sa potom dostala Beáta Kuracinová-Vargová, emeritná učiteľka, spisovateľka, poetka a pesničkárka. Pochválila sa, že doma rýľ skutočne lapila a realizovala sa na čerstvom vzduchu. Na podujatie Bláznivý apríl si pripravila okrem iného i hudobné vstupy – malý egoseriál – vlastnú pesničku v troch častiach, ktorá je o tom, aká nebezpečná je egocentrickosť. Prvú časť Beáta Kuracinová-Vargová hneď aj zahrala na gitare a zaspievala.

Ako pripomenula Eva Jarábková-Chabadová, apríl je často aj mesiacom najvýznamnejšieho kresťanského sviatku, Veľkej noci. Následne prečítala svoju krátku poviedku, spomienku na staré časy, keď sa chodilo šibať. Jej hlavný hrdina, Jaro Škvarelina, prišiel k svojej prezývke tak, že sa s vyšibanými surovými vajíčkami pokúšal preskočiť plot. Skončilo sa to pádom a veľká rodina bola v ten deň bez praženice.

Po šibačkovom príbehu Pavol Tomašovič skonštatoval, že imunita má byť komplexná. Eva priniesla vitamín E a vitamín B dodá glosa Janky Blaškovej, ktorú prečíta Beáta Kuracinová-Vargová. Tak sa aj stalo. Vo svojej glose Janka spomenula aj pozitíva „spomaleného“ života počas pandémie, no vyjadrila i nádej, že sa nad koronavírusom podarí čím skôr zvíťaziť.

Eva Jarábková-Chabadová následne zdôraznila, že Beáta má učiteľstvo v krvi. To ju priviedlo na myšlienku venovať sa dvom najťažším písmenám slovenskej abecedy: ô a ä. Beáta Kuracinová-Vargová teda prečítala svoje básne Dôchodok, dôsedok, dôležok (óda na ô)Svätoplukovo plemä. Prvá z nich je o ceste životom, druhá o nesvornosti.

Nasledoval príspevok Petra Roháča, ktorý je, ako vraví Eva Jarábková-Chabadová, najväčšou postavou Fóra humoristov. No keďže Peter povedal, že jeho brat je o štyri centimetre vyšší ako on, aj on by mal ešte podrásť. Nuž, Peter Roháč už zrejme nerastie, ale zato neúnavne píše. Jeho krátky príbeh Záhrada bohov z cyklu Horeblavské selanky prečítal Pavol Tomašovič. Príbeh bol o tom, ako žiaci kradli slivky z farskej záhrady. Pavol Tomašovič k tomu doložil, že záhrady sa počas pandémie stali vzácnymi. Asi preto stúpli ceny nehnuteľností.

Na vyzvanie Pavla Tomašoviča nás Beáta Kuracinová-Vargová zaviedla do speváckej záhrady a zahrala a zaspievala druhú časť Ega.

Eva Jarábková-Chabadová uviedla moju krátku poviedku o antigénovom testovaní slovami, že humor by nás nemal opúšťať ani pri tejto neveľmi obľúbenej procedúre. Potom môj príspevok prečítala a vyhlásila, že tí, ktorí podujatie Fóra humoristov sledujú, sú múdri, inteligentní a dobrosrdeční. Človek sa totiž pozná podľa toho, na čom sa smeje. Zazneli ešte Evine epigramy v podaní autorky, ktorých témou, ako inak, bol hlavne život počas koronavírusovej pandémie.

Pavol Tomašovič podčiarkol, že po očkovaní treba chvíľu oddychovať. Oddýchli sme si teda pri dvoch básňach Benjamína Škreka. Prvá, nazvaná Opus Dei, bola z jeho budúcej knižky a okrem hudby v nej nechýbal ani vtip či láska. Druhá, s názvom Živo v knižnici, sa nachádza v jeho básnickej zbierke Kam z kanapy a je, ako inak, o knihách i o ľudskom živote. Keď ich Pavol Tomašovič dočítal, poďakoval Fondu na podporu umenia, Trnavskému samosprávnemu kraju – zriaďovateľovi Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a všetkým priaznivcom, ktorí podujatie Bláznivý apríl sledovali.

Na záver sme si vypočuli tretiu časť pesničky Beáty Kuracinovej-Vargovej – pokus o uzemnenie nadmerného ega.

Podujatie literárneho klubu Fórum humoristov bolo krátke, no výdatné, naozaj ako malá silná dávka očkovacej látky. Jediné, čo nám všetkým na ňom zrejme chýbalo, bol medziľudský kontakt. Pevne dúfam, že v lete budeme mať všetci možnosť stretnúť sa na nejakom podujatí aspoň v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Rozhovory nebudú mať zrejme konca-kraja. Už aby to bolo, chystám sa. Humoristický letný účes už mám.

 

- Inzercia -
  1. Opis udalostí Bláznivý apríl, alebo Čo sa dialo pod rúškami vo Fóre humoristov v apríli je taký dobrý, že ak ste si nenašli čas na jeho počúvanie, toto si určite prečítajte. Podotýkam, že Ruženka písala reportáž už s novým účesom, tak škoda neprečítať, je naozaj dobrá.

  2. Evka, veľmi Ti ďakujem. Pevne dúfam, že sa bude konať nejaké stretnutie s literatúrou a hudbou v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave skôr, než mi vlasy zase dorastú.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články