Celoročná ochrana vlka je realitou – minister Ján Budaj podpísal vyhlášku.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Celoročná ochrana vlka je realitou – minister Ján Budaj podpísal vyhlášku.
Dnes, na Deň Zeme 2021, sa uzavrela veľká kapitola boja Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za celoročnú ochranu vlka na Slovensku.
Začínali sme v sedemdesiatych rokoch za veľkej pomoci vtedajšieho pracovníka štátnej ochrany prírody Dr. Jozefa Voskára, pokračovali sme v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch. Naša „vlčia“ kampaň bola zameraná predovšetkým na osvetu a zmenu obrazu vnímania vlka ako škodcu, ktorý ohrozuje zdravie a majetok ľudí. Po roku 2000 sa začal názor verejnosti zásadným spôsobom meniť a z tvora, ktorý bol kedysi vnímaný ako nebezpečné zviera, sa stal živočích, ktorý pomáha ľuďom. Pomáha predovšetkým znižovaním škôd na poľnohospodárskych kultúrach predačným tlakom na raticovú zver, pomáha likvidovať diviačiu zver nakazenú klasickým alebo africkým morom ošípaných a v neposlednom rade robí sanitára lesa prednostným lovom chorej a oslabenej zveri.
Po roku 2000 sa naša snaha zamerala na zmenu slovenskej legislatívy a po roku 2010 sme oslovili Európsku komisiu so žiadosťou o pomoc zmeniť zákony tak, aby zaručovali, že vlk nebude na Slovensku ohrozeným živočíchom. Po začatí konania voči Slovensku pre porušenie európskej legislatívy sa nám podarilo presadiť zásadné zmeny v manažmente vlka. Vznikli rozsiahle územia s celoročnou ochranou vlka pri poľskej, českej a maďarskej hranici, doba lovu a aj počet zastrelených vlkov dostali svoje limity a lov vlka bol vylúčený v tých územiach NATURA 2000, kde je vlk predmetom ochrany.
Celoročná ochrana vlka je posledným krokom k záchrane tejto šelmy na území Slovenska.
Ďakujeme viac ako 60 000 podporovateľom, ktorí vydržali a podporu tejto kampani prejavovali tri desiatky rokov, ďakujeme Dr. Jozefovi Voskárovi, ktorý stál na začiatku tohto boja a ďakujeme ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, ktorý tento náš boj úspešne zavŕšil.
Zdroj: FB
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -