Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezídium PZ SR |MM|  Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia naďalej vykonáva kontroly a  zameriava sa aj na odhaľovanie nedodržiavania opatrení.

 

Za ostatný týždeň, konkrétne od 12. 04. 2021 do 18. 04. 2021 (15. týždeň), policajti zistili:

 • 37 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 5 prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 916 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 261 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty:219, napomenutím bolo vybavených 509 prípadov, uložených 2.245 pokút za 110.320 eur, postúpených 92 a v riešení je 38 prípadov.

Počas 15. týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 19000 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadajú tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrajú po nezvestných osobách, chránia životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali viac ako 78.000 osôb.

Podrobnosti v číslach:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 11.191

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 219

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 4.468

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 2.821

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 78.413

 

Sumár od začiatku roka:

Od začiatku tohto roka (1.1. – 18.4.2021) policajti zistili:

 • 123 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 425 prípadov v blokovom konaní, 30 prípadov napomenutím, 616 prípadov postúpili RUVZ SR a 52 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 120 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 676 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 12.186 blokových pokút, 3.481 napomenutí, 1.814 postúpených na RUVZ SR a 195 je ešte v riešení.

 

 • 558 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 33.029 blokových pokút, 3.494 napomenutí, 1.726 postúpených na RUVZ SR a 2.309 je ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty:477, napomenutím bolo vybavených 7.005 prípadov, uložených 45.640 pokút, postúpených 4.276 a v riešení je 2.556 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologickými opatreniami:

 • 826 v Bratislavskom kraji
 • 095 v Trnavskom kraji,
 • 278 v Trenčianskom kraji,
 • 590 v Nitrianskom kraji,
 • 520 v Žilinskom kraji,
 • 480 v Banskobystrickom kraji,
 • 814 v Prešovskom kraji,
 • 874 v Košickom kraji.

 

Napriek uvoľneniu opatrení (od 19. apríla) stále platí núdzový stav, preto počas výkonu kontrol naďalej využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru.

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Počas kontrol sa zameriavame na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (nákupné strediská, stanice, odberné miesta a podobne). Kontroly pokračujú aj na hraničných  priechodoch a na vnútorných  hraniciach so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou.

Úzko spolupracujeme aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články