Klientske centrá od utorka v novom režime

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR  |MM|   Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície od utorka 20. apríla 2021 prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov.

 

Pracoviská sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách:

 

Pondelok, utorok, štvrtok – od 8. do 15. hodiny

Streda – od 8. do 17. hodiny

Piatok  – od 8. do 14. hodiny

 

/pracoviská evidencie zbraní a streliva nemajú úradné hodiny v utorok po 12.00  a vo štvrtok/.

Oddelenia  Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

Podmienkou vstupu na pracovisko je negatívny test nie starší ako  7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia COVID-19. Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje vyhláška.

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu s pracoviskami okresných úradov a policajných oddelení dokladov.  Pripomíname, že správne poplatky sa pri použití e-služby znižujú o polovicu /najviac  o 70 eur/.

 

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články