Dvojtýždňové Smeťobranie v Seredi: vyčistime si spolu sídliská aj prírodu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /19 APR 2021 /
Počas najbližších dvoch týždňov, od 22. apríla až do 9. mája, môžete kedykoľvek podporiť seredské Smeťobranie, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa Zeme. O čo sa jedná? Obyčajné zbieranie odpadkov, ktoré sa povaľujú po našich seredských sídliskách a špatia aj prírodu. Naplnené vrecia odprace radnica.

Smeťobranie odštartujú v priemyselnom parku
Veľké upratovanie mesta začnú vo štvrtok 22. apríla zamestnanci niektorých firiem sídliacich v seredskom priemyselnom parku. Zamerajú sa na vytipované okolie priemyselného parku a lokality pri Váhu. Od tohto dňa až do deviateho mája bude mesto Sereď operatívne zvážať vyzbierané vrecia aj od vás, občanov a dobrovoľníkov.

Kde mám nechať vrecia s odpadom?
Zviazané čierne vrecia so zmesovým odpadom aj transparentné vrecia s triedeným odpadom uložte ku ktorémukoľvek kontajnerovému stojisku na sídlisku. Pošlite nám informáciu, kde ste vrecia nechali, svoj kontakt a môžete aj svoju smeťozberačskú fotku na smetobranie@sered.sk. Za dobrú prácu pre našu planétu Zem dostanete dobrý pocit a k tomu ekologický darček od mesta Sereď.

Vyšší level: smeti môžete aj triediť
Prázdne vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia mestského úradu. K dispozícií budú čierne vrecia na zmesový komunálny odpad a tiež transparentné vrecia na triedený zber. Ideálne totiž je, ak by vyzbierané čisté plastové fľaše, čistý papier, alebo čisté sklo mohli byť opätovne zrecyklované a neskončili spolu so zmesovým odpadom na skládke. Vrecia na Smeťobranie si účastníci môžu zabezpečiť aj individuálne.

My čistíme. Kto teda robí neporiadok?
Našťastie už mnohí chápu, že zohnúť sa po odpadok, ktorý bije do očí, je vec slobodnej voľby každého z nás. V uliciach, aj na perifériách mesta už bežne stretnete Seredčanov s vrecami: skauti, mamičky a oteckovia, niektorí psíčkari, mladí aj starší dobrovoľníci, jednotlivci aj skupinky. Chodníky mesta, smetné koše a ich okolie denne čistia zamestnanci z mesta a mimo obdobia pandémie odpratávajú odpadky z verejných priestranstiev aj aktivační pracovníci z úradu práce. Neporiadok však stále vzniká. Kto je jeho tvorcom?

Deň Zeme je o nás
Nielen zberom odpadkov sa dá osláviť Deň Zeme. Naša matka Zem nám poskytuj domov, vodu, vzduch, jedlo, zeleň, priestor na život a nekonečné možnosti na tvorenie. Našej planéte preto môžeme pomôcť aj tým, že si uvedomíme, kde plytváme jej zdrojmi. Možno je to jedlo, voda, nákupy čohokoľvek. Možno mrháme časom, príležitosťami, alebo talentom na dobré veci. Začať musí každý od seba. V neposlednom rade, neplytvajme prajnosťou jeden voči druhého, lebo čo prajeme, to sa nám aj vráti. Všetko so všetkým na našej planéte Zem súvisí.

Lipa do vašej záhrady
Už teraz môžete premýšľať, či by ste chceli posadiť vo svojej záhrade v Seredi novú lipku. Na jeseň totiž poskytne mesto záujemcom možnosť zadarmo získať jeden mladý strom, bližšie informácie prinesú Seredské novinky čoskoro.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
  1. kde budú poslanci mesta s primátorom a ďalšími zamestnancami mest. úradu, veď je ich tam ako múch na hnojisku.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články