Štatistici budú aj v Seredi zisťovať, ako využívame informačné a komunikačné technológie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 170 miest a obcí, medzi nimi aj SEREĎ. Do projektu bolo zaradených 5 060 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021, kedy vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

V tomto období budú všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články