Škola získala ďalší grant na organizáciu „Letnej školy hrou“

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

ZŠ J. Fándlyho/ Po tom, ako naša škola získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“, máme znova dôvod na radosť., pretože sme získali ďalší grant od nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Získali sme ho za projekt „Letná školu hrou v ŠKD“ v hodnote 1500 eur.

Zámerom projektu je zorganizovať „Letnú školu hrou“ v trvaní troch týždňov v mesiaci júl, kde by si deti zopakovali a prehlbovali vedomosti pomocou zážitkov a hier. Pripravené sú pre deti aktivity z oblasti prírodovednej, literárnej, Slovenského jazyka, Matematiky, športu, folklóru, tradícií, dopravnej výchovy. Žiaci sa môžu tešiť na turistiku, kvízy, vedomostné a športové súťaže, maratón matematických hier, olympiádu.
Výstupom projektu bude taktiež návrh metodiky „Letnej školy hrou“, ktorý bude škola zdieľať s inými školami a využívať i počas školského roka v ŠKD.

Tešíme sa, že náš projekt uspel a ďakujeme nadácii za poskytnuté financie.

Za kolektív ŠKD Mgr. Jana Čaládiková

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články