Vo Vnútrozemskej delte Dunaja prebieha simulovaná záplava

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Roky to vyzeralo ako neriešiteľný problém. Nové vedenie Vodohospodárskej výstavby však urobilo dobré rozhodnutie, zvýšilo prietok vody do vnútrozemskej delty Dunaja a pozitívny prínos pre prírodu sa dá vidieť voľným okom. (Ak náhodou neviete, štátny podnik Vodohospodárska výstavba patrí do rezortu Ministerstva životného prostredia
🙂
Vo Vnútrozemskej delte Dunaja prebieha simulovaná záplava 💧
Aktuálne tam prúdi prietok 90m3/sec, čo je trojnásobok bežného prietoku v tomto období. Zároveň je to vrcholový prietok jarnej záplavy – prvej z dvoch plánovaných záplav v tomto roku. Počas letnej záplavy bude ramenami prúdiť až 120m3/sec.
Bohužiaľ len počas jedného dňa, ako testovací prietok.
Vnútrozemská delta Dunaja takýto prietok cez nápustný objekt Dobrohošť nezažila už veľmi dlho, najmä kvôli nevôli kompetentných orgánov sa týmto zaoberať. Prietoky boli počas rokov dokonca znižované a toto mokraďné územie trpelo suchom. Preto je potrebné urobiť sériu meraní z hľadiska stability vodohospodárskych objektov pri prietoku 120 m3/sec.
Veríme, že po otestovaní tohto množstva vody, bude prietok 120 m3/sec, ktorý sme žiadali v našej petícii Za záchranu Vnútrozemskej delty v budúcnosti bežný.
Tešíme sa z dvoch realizovaných záplav v tomto roku, z toho, že naša najväčšia mokraď znovu ožíva pod jarnou záplavou, zaplavujú sa lužné lesy, plnia sa mokrade, v ktorých sa rozmnožujú obojživelníky a neresia ryby. Je to injekcia po dlhej dobe, počas ktorej toto územie trpelo suchom.
Avšak čo sa týka vpúšťaných prietokov do tohto územia, stále sme v 3/4 cesty a budeme aj do budúcna bojovať za 120 m3/sec.
Veríme, že testovanie bude úspešné, a záplavy budú môcť byť ešte výdatnejšie ako sú teraz.
Fotografie sú z pondelka, kedy do územia prúdilo 80m3/sec.
Zdroj: FB
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -