Galantská nemocnica po 97 dňoch prestáva byť červenou COVID nemocnicou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Od stredy 14. apríla zahájila nemocnica Svet zdravia Galanta návrat k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti aj pre pacientov s inými diagnózami ako COVID-19. Stalo sa tak na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva SR. Ukončilo sa tak 97 dňové obdobie čisto červeného režimu, ktorý bol spustený 7. januára 2021. Za ten čas nemocnica hospitalizovala spolu 1 168 pacientov s koronavírusom zo všetkých regiónov západného Slovenska, z toho bolo 683 prepustených do domácej liečby a 377, žiaľ ochoreniu podľahlo.

Návrat do bežného režimu bude postupný a bude trvať niekoľko týždňov. Prvé lôžka už boli vyčlenené pre tri oddelenia. Nemocnica si ale naďalej ponecháva 88 lôžok pre pacientov s koronavírusom, z toho 8 s umelou pľúcnou ventiláciou. Keďže nemocnica má stále plne vyťažené lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, chirurgicko-traumatologický operačný program bude môcť byť spustený až po odľahčení COVID kapacity oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Bližšie informácie nám poskytol Tomáš Kráľ z ProCare a Svet zdravia: “Nasledujúce týždne pôjde skôr o prechodovú fázu, ktorá nemocnici umožní postupne pripraviť materiálno technické a najmä personálne zabezpečenie jednotlivých oddelení tak, aby sa čo najskôr mohla vrátiť k čo najširšiemu spektru poskytovaných služieb pre svoju spádovú oblasť. Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici poklesli o 70%. Včera to bolo 45 pacientov. Žiaľ, neklesajú počty kriticky chorých pacientov, ktorí si vyžadujú podporu umelej ventilácie. Z tohto dôvodu nie je preto možné najmä v chirurgických odvetviach poskytovať náročnejšie operačné výkony, pri ktorých hrozí riziko závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta.”

Alexandra Pavlovičová, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Galanta tieto informácie dopĺňa: „V týchto odboroch sme naďalej dohodnutí na prekladoch do Fakultnej nemocnice v Trnave. Naopak, od dnešného dňa sme obnovili prvých 25 lôžok pre pacientov oddelení internej medicíny, neurológie a geriatrie. Dúfame, že priaznivý vývoj pandemickej situácie nám umožní postupne obnovovať ďalšiu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a čoskoro aj výkony v plánovanom režime. Potrebujú to tak naši zdravotníci ako aj obyvatelia galantského regiónu,“ V nemocnici zostávajú naďalej v činnosti odberové miesta pre PCR aj antigénové testovanie, rovnako funguje triáž na vstupe do hlavnej budovy a vakcinačné stredisko.

„Naši zdravotníci galantskej nemocnice zohrali kľúčovú úlohu pri zvládnutí extrémne zlej pandemickej situácie v regióne západného Slovenska. Patrí im veľká vďaka a naše uznanie. Verím, že rovnako dobre sa popasujú s postupným návratom do zmiešaného režimu všeobecnej regionálnej nemocnice,“ zdôraznil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články