Jarná preventívna deratizácia

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Oddelenie životného prostredia / 8 APR 2021 /
Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 15.4.2021 do 30.4.2021 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia.

Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev mesta dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby – občania by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat.
Aktívnym prístupom k regulácii škodcov minimalizujeme príslušné epidemiologické riziko v oblasti verejného zdravia.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
  1. Aj ľudia, ktorí kŕmia mačky prispievajú k rozmnožovaniu sa hlodavcov, nakoľko pri kontajneroch bývajú odpadky od mäsa, kože, kosti, ktoré sú porozvlákané a dlažba je mastná.

  2. U nás na Spádovej dokonca z okna vyhadzujú pre mačky ale živia potkanov, ktorých sa nedá potom zbaviť. Už tu boli deratizovat, dávalo sa tam sklo, otrava, už zo zúfalosti aj pudinky z cukrom a zo sadrou a nič nepomáha.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články