Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi už zajtra

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

8. apríla 2021  o 18,00 hod.

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie a  zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

 

  1. Schválenie programu MsZ

 

  1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

4.     Oznámenie o zániku mandátu poslanca  /vedúca organizačného oddelenia/

 

  1. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021                                                               /prednosta úradu/

 

  1. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta   /vedúca právneho a majetkového referátu/

 

  1. Záver

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

MATERIÁLY

 

Z dôvodu prijatých pandemických opatrení a kapacitných možností Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi je počet prítomných na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi obmedzený.      

 

Príloha/ Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi na 8. apríla 2021 :  20210401170929_navrh-programu-mestskeho-zastupitelstva-v-seredi-na-8-aprila-2021_6065e2296aa7f9.93145481

 

zdroj: sered.sk

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články