Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. r. 2021/2022

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

 

V súlade s Vyhláškou  MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na školský rok 2021/2022 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie nasledovne:

Elektronickým spôsobom – vyplnením elektronickej prihlášky Elektronická prihláška – zápis do 1. ročníka vrátane príloh, Dotazník žiaka a Čestné prehlásenie rodiča v termíne od 1.4. 2021 do 22.4. 2021. Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy czssered.edupage.org 

Pre tých, ktorí nemajú možnosť elektronického prihlásenia Prevzatím potrebných tlačív (Prihláška, Dotazník a Čestné prehlásenie) na vrátnici školy v termíne od 7.4. 2021 do 22.4. 2021 od 8.00 do 15.30 hod

V oboch prípadoch (elektronické prihlasovanie aj prevzatie tlačív) je potrebné v dňoch 23.4. 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 a 24.4.2021 (sobota) od 9.00 do 12.00 priniesť na CZŠ vytlačenú e – prihlášku, dotazník a čestné prehlásenie / resp. prevzaté potrebné tlačivá podpísané oboma zákonnými zástupcami a zároveň predložiť doklady na overenie (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa).

V prípade, že nevyužijete vyššie uvedené spôsoby prihlasovania dieťaťa na štúdium na našej škole, môžete tak urobiť osobne v dňoch zápisu 23.4. 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 a 24.4.2021 (sobota) od 9.00 do 12.00. K overeniu budete potrebovať občiansky preukaz a rodný list dieťaťa, vyžadujeme podpisy oboch zákonných zástupcov uvedených v rodnom liste dieťaťa.

Vzhľadom na epidemickú situáciu preferujeme podávanie elektronických prihlášok.

Pokiaľ to pandemická situácia dovolí, prebehne zápis detí aj osobne. Pri zachovaní hygienicko-epidemických opatrení sa uskutoční na pozvanie školy za prítomnosti zákonného zástupcu a dieťaťa v budove školy v termíne po 1.máji 2021. Prezentačné stretnutia sa uskutočnia v časovom harmonograme na základe podaných prihlášok, o ktorom Vás budeme včas informovať.

 

Ing. Monika Kroláková

riaditeľka školy

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články