Mesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklín

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Samospráva mesta Sereď aj tento rok pokračuje v odstraňovaní výtlkov a prasklín na miestnych komunikáciách. Kým opravy väčšieho rozsahu vykonáva zazmluvnená firma, havarijný stav výtlkov menších rozmerov od roku 2018 opravuje mesto vo vlastnej réžii a to tzv. studenou asfaltovou zmesou. Ide o špeciálne navrhnutú zmes určenú na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Aplikácia je jednoduchá a opravené miesta sú okamžite použiteľné.

Zodpovední pracovníci z Oddelenia rozvoja mesta pri MsÚ v Seredi, vlastným monitorovaním stavu vozoviek vytýčili miesta, kde sú opravy momentálne najviac potrebné. Na odstránenie havarijného stavu ciest sú samozrejme brané do úvahy aj individuálne požiadavky občanov.

Tento rok tak boli už zrealizované opravy výtlkov a prasklín na uliciach Komenského, Svätoplukova, Školská, Stromová, D. Štúra, Krásna, Vinárska, Hornočepeňská, Hviezdoslavova, F. Krála, I. Krasku, Podzámska a Vonkajší rad. Práce budú pokračovať na uliciach: Novomestská, Stromová, Spádová, Topoľová a ulice v Strednom Čepeni.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články