Pre klientov Teen Challenge je práca terapiou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Teen Challenge Slovakia n.o. je súčasťou celosvetovej organizácie, ktorá pôsobí v 124 krajinách sveta. V Seredi na Vážskej ulici sa nachádza resocializačné stredisko pre mužov nad 18 rokov, ktorí majú problém so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve. Zverenci sa v zariadení pripravujú na integráciu do každodenného života v spoločnosti, podnecujú sa na usporiadanie si rodinných vzťahov a poskytuje sa im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.

Klienti resocializačného strediska Teen Challenge participujú na živote mesta Sereď formou pravidelných čistiacich a upratovacích služieb v lokalite Námestia slobody, cyklotrasy, detských ihrísk či pri likvidácii čiernych skládok. Okrem toho klienti vykonávajú práce aj na základe požiadaviek radnice s cieľom vyčistiť a skrášliť mesto. Služby mestu poskytujú za určitú odplatu už niekoľko rokov. Vo februári bola so zariadením Teen Challenge podpísaná zmluva na ďalšiu spoluprácu.

Terapeut Emil Rešetár povedal: „Kapacita zariadenia je 15 klientov, no počet sa mení. Momentálne je u nás ubytovaných 11 ľudí. Každý z nich je zadelený na inú činnosť či už priamo v zariadení alebo mimo. Čistiace práce v meste naši zverenci vykonávajú naozaj ochotne, je to pre nich určitý druh terapie aj psychohygieny.“

Práce sú vykonávané na základe zmluvy v presne stanovených intervaloch. Napríklad dva krát týždenne majú klienti v náplni čistenie cyklotrasy a to zberom nečistôt, zametaním kamienkov, čistením lavičiek a oddychových plôch pri lavičkách či vysýpaním smetných nádob. Tri krát týždenne klienti čistia Námestie slobody a ihrisko Žihadielko. Prvý a tretí týždeň v mesiaci zas prehrabávajú a preosievajú pieskoviská, čistia dopadové plochy na detských ihriskách či trhajú burinu.

Ďalšie činnosti klienti vykonávajú v priestoroch strediska. Či už v záhrade, kuchyni alebo sú to práce na údržbe a chode zariadenia. Článok o živote v zariadení pripravujeme.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články