Rokovania s partnermi o novom stavebnom zákone napredujú  – župy majú konkrétne návrhy na zlepšenie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Úrad vlády SR |MM|   Podpredseda vlády SR Štefan Holý rokoval s predsedami VÚC o podobe návrhu úplne nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Na rokovaní si vyjasnili svoje pozície a posunuli sa bližšie k riešeniu.

Štefan Holý oceňuje najmä konštruktívny priebeh rokovania. „Je úplne jasné, že dialóg s predsedami žúp má veľký zmysel. Zhodujeme sa na cieli, ktorým sú jasné a transparentné procesy bez diskriminácie účastníkov konania a rovnako na rozložení zodpovednosti v týchto procesoch medzi štát, samosprávu a súkromný sektor. Zvýšenie transparentnosti a efektivity konania posilní postavenie každého subjektu, o ktorého práva v tomto konaní ide. Nemenej dôležité je pre nás, aby celý proces napredoval bez prieťahov a využíval technológie, ktoré sú už dnes dostupné. Len tak môžeme dosiahnuť zvýšenie dostupnosti bytov a zníženie ich cien pre občana a rozbehnúť masívnu výstavbu štátnych nájomných bytov.“

Pre župy je kľúčovou oblasťou predovšetkým oblasť územného plánovania. Podľa predsedu SK8 Jozefa Viskupiča je územné plánovanie na regionálnej úrovni základom toho, ako môžu svoje regióny rozvíjať. V súčasnej podobe návrhu zákona však vyšší územný celok ako orgán územného plánovania chýba.

„Vláda v programovom vyhlásení na jednej strane definuje zámer zrušiť stavebné úrady a posilniť pozíciu špecializovaných úradov na regionálnej úrovni, no na druhej strane sa zaviazala ostatné časti procesu ponechať na neštátnych subjektoch, akými sú, napríklad, územné samosprávy v oblasti územného plánovania. Na rokovaní sme sa preto s podpredsedom vlády dohodli, že v zákone o územnom plánovaní bude ukotvené postavenie vyššieho územného celku ako odvolacieho orgánu v oblasti územného plánovania. To zároveň znamená, že sa kompetencie okresných úradov v sídle kraja v oblasti územného plánovania presunú na VÚC. Tým, podľa nás, dosiahneme zefektívnenie a vyššiu koordináciu a transparentnosť v procese územného plánovania. Dokončí sa totiž decentralizácia a zodpovednosť preberú priamo volení zástupcovia občanov,“ dodal Viskupič.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články