Ministerstvo práce podporí opatrovateľskú službu ďalšími 50 miliónmi eur

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MPSVR SR |MM| Ministerstvu práce sa v rámci iniciatívy REACT-EU podarilo vyjednať na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur. Vďaka tomu je možné plynule nadviazať na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018.

Slovenská republika má vďaka ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny piate najlepšie čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) zo všetkých krajín Európskej únie. Aj vďaka tomu pôjde z iniciatívy REACT-EU (780 miliónov) viac ako polovica práve do Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý riadi rezort práce (401,2 miliónov). Rozdelenie financií schválila Európska komisia na konci februára, aktuálne pracujeme na tom, aby sme mohli prvé výzvy, vrátane podpory opatrovateľskej služby, vyhlásiť už v máji tohto roka.

Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia, vrátane tých z Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia, ktorí už čerpali finančné prostriedky, si budú môcť uplatniť výdavky aj spätne, a to od ukončenia podpory, ktorá sa začala v roku 2018.

„Naším cieľom je zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby v komforte domova, a tým predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Táto podpora prispeje tiež k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ŤZP“,  objasňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Výrazne sa snažíme pre žiadateľov zjednodušiť aj vykazovanie. Budú stanovené jednotné sadzby rovnaké pre verejných aj neverejných poskytovateľov. Tie budú rásť podľa stupňa odkázanosti. Na základe výzvy z roku 2018 poskytovalo totiž ministerstvo práce príspevok na mzdy, ktorý si vyžadoval značnú  administratívu,“ doplnil štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Boris Ažaltovič.

- Inzercia -
  1. Bolo by na čase myslieť i na opatrovateľky, lebo opatrovať starého, chorého alebo bezvládneho človeka je niečom inom, ako opatrovať dieťa. Materský a opatrovateľský príspevok sa už viackrát riešil, ale opatrovateľské stále stagnuje. Nielen v zahraničí potrebujú opatrovateľskú službu, ale u nás pribúda starých. chorých a nevládnych, o ktorých sa pomaly nebude mať kto postarať. Aby nemuseli opatrovateľky odchádzať od svojich rodín do zahraničia, pretože je to výhodné po finančnej stránke, treba ich aj u nás patrične ohodnotiť. Nie každý má finančné možnosti si túto službu platiť. Aj v zariadeniach nemajú až takú mzdu a niektoré tam zostávajú zo súcitu. Ale na tom nemôžeme stavať.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články