Klientské centrá od stredy minimalizujú osobný kontakt

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM| Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov od stredy 3. marca 2021 prechádzajú na sprísnený režim. Zámerom je čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch pracovísk.

Pracoviská naďalej poskytujú služby od 8. do 12. hodiny.

Všetky požiadavky na odbory okresného úradu bude preto možné podávať len v podateľni, ktorá ich doručí kompetentnému pracovisku.

Návštevníkov budú usmerňovať supervízori a poverené osoby.

V odôvodnených prípadoch zostáva zachovaná možnosť vopred telefonicky dohodnutej osobnej konzultácie s úradníkmi, o nevyhnutnosti ktorej vždy rozhoduje vedúci pracovník odboru, prípadne  prednosta okresného úradu.

Verejnosť opakovane vyzývame na elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu s pracoviskami okresných úradov. Neautorizované podania je potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronických podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

Režim  fungovania oddelení dokladov, evidencie vozidiel a cudzineckej polície zostáva nezmenený,

Vstúpiť na ktorékoľvek kontaktné pracovisko MV SR môžu len osoby dodržiavajúce  hygienické opatrenia /ROR/ a pri vstupe sa preukážu potvrdením alebo výnimkou v zmysle platnej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva.

 

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články