B. Gröhling: Materské školy v priestoroch vysokých škôl pomáhajú zvyšovať dostupnosť vzdelávania

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM| Zatraktívnenie akademického prostredia aj rozširovanie kapacít materských škôl. Oba tieto ciele sa skĺbili v koncepte materskej školy umiestnenej v priestoroch vysokej školy. Pomoc pri zosúladení pracovného a rodinného života vlani už prostredníctvom tohto projektu rezortu školstva pre svojich študentov využilo 5 verejných vysokých škôl. Zaradenie takýchto škôl do školského systému bude zároveň obsiahnuté aj v pripravovanej novele zákona.

Zriadenie materských škôl na vysokých školách podporuje zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania pre študentov – rodičov, čo je aj dlhodobý zámer ministerstva školstva pre vysokoškolskú oblasť. Doteraz však absentovali konkrétne kroky na podporu takejto aktivity.

Rezort školstva v roku 2020 vyčlenil na tento projekt podpory vzniku materských škôl 1 milión eur, ktorý poskytol vysokým školám. Tie vo svojich priestoroch v spolupráci s mestom alebo iným subjektom mohli následne zriadiť materskú školu určenú pre deti zamestnancov a študentov vysokej školy.

Dotácie na tento účel boli poskytnuté 5 verejným vysokým školám, a to Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

„Som veľmi rád, že môžeme aj takýmto spôsobom prispieť k väčšiemu zaškoleniu detí v predškolskom veku. Zároveň je to aj prvý krok k vytváraniu vysokoškolských komunít             s komplexnými službami, ktoré umožnia mladým rodinám pracovať či zvyšovať si vzdelanie,“  ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling.

Zriadenie materskej školy na vysokej škole bude ukotvené aj legislatívne, a to v novele zákona, podľa ktorej bude môcť byť zriaďovateľom materskej školy aj vysoká škola. „Verím, že zaradením týchto škôl do systému motivujeme aj ďalšie vysoké školy, aby pre svojich študentov a zamestnancov vytvorili zázemie pre najmenších a ministerstvo školstva bude v týchto aktivitách vysoké školy podporovať,“ uzavrel Gröhling.

- Inzercia -
  1. To je blbosť. Už nemajú čo riešiť a potom sa predbiehajú, kto akú blbosť vymyslí? Zamestnaní rodičia bojujú o umiestnení svojich detí v MŠ, čo sa im len ťažko darí. Tam nech radšej vybudujú MŠ v mestách a dedinách, aby mohli rodičia chodiť do práce. Tak potom čo to bude- MŠ alebo VŠ? Ani jedno, ani druhé.

  2. Možno, že tieto deti dostanú aj vysokoškolské diplomy. U nás je všetko možno, aj čo je v rozpore so zdravým rozumom, ktorý niekedy niekomu chýba.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články