Trnavská župa nepodporila projekt obnovy kamenného portálu na kaštieli

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja majú za sebou prvé rokovanie v roku 2021. Jedným z bodov programu bolo aj rozhodnutie o pridelení dotácií vo výške pol milióna eur pre 19 projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity územia župy.

O podporu mohli požiadať oblastné organizácie cestovného ruchu, občianske združenia či neziskové organizácie. Hodnotiaca komisia posudzovala 112 žiadostí, z ktorých 19 dosiahlo najvyšší počet bodov a boli označené ako najlepšie pri dodržaní regionálnej proporcionality.

Jedným z predkladateľov bolo aj OZ Vodný hrad s projektom obnovy staticky narušeného kamenného portálu hradnej brány Šintavského hradu. Cieľová rozpočtovaná suma bola vyčíslená na takmer 18 000,- eur. Združenie žiadalo Trnavskú župu o dotáciu vo výške 16 120,- eur. Poslanci TTSK napokon žiadosť združenia nepodporili.

Medzi úspešné projekty ale patrí napríklad Neogotický kaštieľ v Galante, kde by v juhovýchodnej veži kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou mala byť zriadená stála expozícia o histórii mesta od 17. storočia. Dotácia bola odklepnutá aj Kaštieľu Esterházyovcov v Tomášikove s projektom vybudovania pamätných priestorov v kaštieli.

OZ Vodný hrad sa ale zámeru obnoviť kamenný portálu hradnej brány nevzdáva. Vrátiť mu pôvodný výraz môžete pomôcť aj vy a to prispením do verejnej zbierky, ktorá bola vyhlásená v júli 2019 a stále pokračuje. K 31.januáru 2021 je na účte vyzbieraných 3 021,- eur.

V prípade záujmu môžete prispieť do zbierky dvoma spôsobmi:

-zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni na číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 5968 1250

-vložením dobrovoľného peňažného príspevku do stacionárnej pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články