Stanovisko Michala Hanusa k zániku mandátu poslanca

PhDr. Michal Hanus, bytom Vonkajší rad 772/25, Sereď     Ing. Martin Tomčányi Primátor mesta Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Vec: oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi – odvolanie Dňa 15. 02. 2021 mi bolo doručené oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi. Dôvodom zániku mandátu malo byť naplnenie ustanovenia § 25 … Čítať ďalej Stanovisko Michala Hanusa k zániku mandátu poslanca