Skríningové testovanie: Vstup do prevádzok, do zamestnania či školy

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

ÚVZ SR |MM| Od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 platí zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok.

Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.

Vyhláška stanovuje viaceré výnimky z tohto zákazu pre rôzne skupiny osôb. Základnou výnimkou je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 vykonaného v období od 18. januára.

Pracoviská a iné priestory zamestnávateľa

Vyberáme niektoré príklady výnimiek (všetky nájdete priamo vo vyhláške https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_8_2021.pdf?fbclid=IwAR2Tce388o0hrBN2BCSS0phIHXttmjLnnNPkpLb0GJLsN8T1lDaf0Y7BM_Y
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
• osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2.novembra2020 do 17.januára 2021
• osoba zaočkovaná proti COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
• osoby so zdravotnou kontraindikáciou, závažnou poruchou autistického spektra, s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom
• onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby
• osoba, ktorá mala počas dní 18. január až 26. január 2021 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19
• dieťa do desiatich rokov veku.

Vonkajšie a vnútorné priestory prevádzok, vrátane škôl a školských zariadení

Vyberáme niektoré príklady výnimiek (všetky výnimky nájdete vo vyhláške https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_8_2021.pdf?fbclid=IwAR0iHUuQVBSVyttFwbMuvsqC_D1yVQ0fGuIwP-MYrzE6vXwzsgFBKf2SLhI
Obdobné ako v prípade pracovísk a iných priestorov zamestnávateľa a k tomu navyše:
• osoby nad 65 rokov veku,
• žiak nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, pri vstupe do základnej školy
• dieťa a žiak do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Bez potvrdenia o negatívnom teste je možné vstúpiť do:

• najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb
• lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti
• zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
• zariadenia, kde sídli váš všeobecný lekár či pediater
• zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
• na miesto, kde sa koná pohreb blízkej osoby, kde má osoba uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby.

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. A uplne super je ked odborna verejnost tvrdi, ze negativny neznamena ze nemoze byt pozitivny. Tak tato vladna banda len testuje kolko si moze dovolit na obmedzovani nasej slobody.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -