Výzva niektorých poslancov primátorovi mesta, vo veci bezodkladného odstránenia nelegálne skladovaného plastového odpadu z mestského pozemku

Vážený pán primátor, Ing. Martin Tomčányi. My, dolu podpísaní poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi, s veľkým znepokojením vnímame aktuálnu situáciu ohľadom užívania prenajatých pozemkov mesta v lokalite Malý Háj (parcely č. 4012/3 a 4012/16-24). Považujeme za neakceptovateľný stav, kedy nový nájomník, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o., pokračuje v praktikách predchádzajúceho nájomníka, spoločnosti Tekadex s.r.o. a napriek … Čítať ďalej Výzva niektorých poslancov primátorovi mesta, vo veci bezodkladného odstránenia nelegálne skladovaného plastového odpadu z mestského pozemku