Blíži sa SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021. Seredčania, viete ako bude prebiehať?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Čoraz častejšie v médiách počujeme informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021. Posledné podobné sčítanie sa konalo v roku 2010. Po prvýkrát v histórii bude celé sčítanie elektronické.

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie je zložené z dvoch častí. Prvou je sčítanie domov a bytov, ktoré už v podstate samosprávy miest a obcí sumarizujú. Táto časť potrvá do 12. februára.
„Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie,” informuje ŠÚSR.

Sčítanie obyvateľov

Druhá časť projektu a to sčítanie obyvateľov začne 15. februára a dotkne sa každého z nás. Sčítania sa musí zúčastniť každý obyvateľ Slovenska, a to aj takí, ktorí majú na našom území nie len trvalý, ale aj prechodný, alebo tzv. tolerovaný pobyt.

Kým pred desiatimi rokmi občania vyplňovali papierové dotazníky, teraz prebehne všetko elektronicky. V roku 2011 obsahoval dotazník 35 otázok, teraz ich bude iba 14 a to typu napríklad: akým spôsobom sa dopravujete do práce alebo kde sa zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu.

Sčítanie obyvateľstva bude trvať do 31. marca 2021. V praxi to znamená, že každý občan bude mať 6 týždňov na to, aby vyplnil on-line formulár.

Ako teda prebehne samotné sčítanie obyvateľov?

Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Buď sa sčíta sám (prípadne ho sčíta zákonný zástupca), alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova – na vlastnom počítači, mobile, tablete či inom elektronickom zariadení.

Ak obyvateľ nemá žiadne elektronické zariadenie môže použiť zariadenie umiestnené na najbližšom kontaktnom mieste.V každej obci bude minimálne jedno takéto kontaktné miesto, vo väčších miestach pôjde o sieť kontaktných miest. Takéto miesta budú napríklad v sídle obecného či mestského úradu alebo na poštách. Obyvatelia sa na týchto miestach budú môcť sčítať sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania.

Čo ak obyvateľ nebude vedieť vyplniť formuláre?

Obyvateľ môže využiť službu ASISTENTA SČÍTANIA. Asistent bude pôsobiť na kontaktnom mieste alebo na požiadanie príde priamo za obyvateľom.

Načo slúžia údaje zo sčítania?

Dáta poslúžia na získanie informácií ako sa napríklad mení demografia a vek obyvateľov, informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení či náboženskom vyznaní obyvateľov. Dôležité údaje budú získané napríklad o vzdialenosti, spôsobe a periodicite dochádzania za prácou či do školy a pod.

Sledujte webovú stránku mesta www.sered.sk, kde budú neskôr uverejnené všetky podrobné informácie o sčítaní priamo v Seredi.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články