Súdnu mapu je možné pripomienkovať dlhšie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MS SR |MM|  Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorého cieľom je legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy, bude možné pripomienkovať o mesiac dlhšie. Vzhľadom na dôležitosť materiálu chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková aj takýmto spôsobom dať priestor na diskusiu a dôsledné vyhodnotenie všetkých pripomienok k návrhu.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Návrh zákona, ktorý súvisí s novou súdnou mapou, sme predložili do medzirezortného pripomienkovania v polovici decembra. Keďže uvedený materiál považujeme za skutočne dôležitý a chceli sme dať čo možno najväčší priestor na oboznámenie sa s ním, diskusiu a zaslanie prípadných pripomienok, predĺžili sme už vtedy lehotu pripomienkového konania na dvojnásobok oproti štandardu, teda až na 30 pracovných dní, do konca januára 2021.

Aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ale najmä s prihliadnutím na dôležitosť materiálu, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková rozhodla o predĺžení pripomienkovania predmetného návrhu, a to až do 28. februára 2021.

„Myslím si, že je dôležité, aby prebehla skutočná diskusia a aby sme mohli vyhodnotiť všetky pripomienky,“ zdôvodnila ministerka svoje rozhodnutie.

O potrebe zmeniť súdnu mapu prebiehajú diskusie už niekoľko rokov. Spomína sa napríklad v súvislosti s dlhodobým problémom hromadenia sporov a nerovnomernej záťaže sudcov jednotlivých súdov, čo môže viesť k zbytočným prieťahom v súdnom konaní.

V roku 2003 dokonca vyústila do vládneho návrhu optimalizácie súdnej sústavy s nižším počtom obvodných súdov a odvolacích súdov. Toto úsilie bolo však po zmene vlády zastavené.

Správa CEPEJ (Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva) z roku 2017 podnietila vedenie Ministerstva spravodlivosti SR k zámeru vytvoriť odborný dokument, ktorý by znovuotvoril diskusiu k „prekresleniu“ súdnej mapy.

V roku 2018 boli vytvorené dve pracovné skupiny aj so zastúpením sudcov, ktoré po približne ročnej práci navrhli konkrétne kritériá a model odhadovania počtu špecializovaných sudcov, na základe čoho sa optimalizácia mohla začať.

Vo februári 2020 bol predložený na diskusiu komplexný dokument podrobne zdôvodňujúci návrh novej súdnej mapy. Po prepočtoch, testoch a viacnásobných aktualizáciách vznikol definitívny návrh, ktorý opäť vznikal a bol konzultovaný v rámci širokej pracovnej skupiny aj so zastúpením sudcov.

Návrh následne ministerka spravodlivosti prezentovala sudcom všetkých súdov tak, aby sudcovia boli priamo ministerkou informovaní o všetkých plánovaných zmenách, aby o nich mohli napriamo s ministerkou diskutovať, klásť otázky, prípadne aj následne zasielať svoje podnety a otázky k materiálu.

Návrh bol tiež predstavený a ministerka o ňom diskutovala so zástupcami Slovenskej advokátskej komory, Notárskej komory Slovenskej republiky, Slovenskej komory exekútorov, Odborového zväzu justície. Na osobitnom zasadnutí (4.12.2020) sa mu venovala Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá vyjadrila podporu novej súdnej mape.

Šírku diskusie dokumentuje aj množstvo podnetov, otázok, ktoré k novej súdnej mape po jej predstavení od novembra dostávame. Všetkým doručeným podnetom sa dôsledne venujeme a všetky odpovede ministerstva postupne zverejňujeme na: http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/.

Považujeme za dôležité pokračovať v tomto procese a presadiť novú súdnu mapu, pretože nová súdna mapa je dobrou cestou pre Slovensko. Je cestou, ako zvýšiť efektívnosť justície, je to priestor, aby sme tu mali súdy, na ktorých budú kvalitní odborníci vo svojej agende, je to priestor na to, aby sme mali čo najrýchlejšie rozsudok, ktorý je zrozumiteľný, pretože ak je človek odborníkom, tak mu často stačí oveľa menej strán aj slov na to, aby vyslovil to podstatné. A to je tiež cieľom implementovania novej súdnej mapy.

Kompletný návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články