COVID odznakom bolo ocenených 17 policajtov a 2 hasiči zo Serede

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Minister vnútra SR Roman Mikulec ocenil COVID odznakom takmer 20 000 bojovníkov v prvej línii. Ide najmä o policajtov, hasičov, dobrovoľných hasičov a vojakov. Odznak je vyjadrením poďakovania a zároveň spomienky na tieto neľahké časy.

Ocenenie putovalo aj do SEREDE:

V rámci OO PZ Sereď bolo Covid odznakom ocenených 17 policajtov a 2 príslušníci z HaZZ Sereď.

Odznakom bola vyzdvihnutá práca a nasadenie každého oceneného. Môže ho nosiť na uniforme a má pripomínať, čím si prešiel, čo všetko zvládol, ale zároveň má byť i zdvihnutým prstom pre ďalšie generácie.

Keďže opatrenia, bohužiaľ, neumožnili zorganizovať stretnutia, na ktorých by sa minister mohol bezpečnostným zložkám poďakovať osobne, odznak prišiel za každým oceneným na jeho pôsobisko spolu s video príhovorom ministra, ktorý zaznel pred prebratím vyznamenania z rúk nadriadeného.

Odznak, ako poďakovanie za vykonanú prácu patrí všetkým, ktorí slúžili na hraničných priechodoch, vykonávali doprovody a umiestňovanie repatriantov do karanténnych zariadení, strážili rómske osady a pošty pri vyplácaní sociálnych dávok a taktiež slúžili pri domovoch sociálnych služieb. Strážcovia zákona dodnes kontrolujú dodržiavanie karanténnych opatrení. Nevyhnutné úlohy plnili aj študenti – kadeti, policajti centier podpory, či z krízového riadenia, ktorí zabezpečovali chod karanténnych zariadení. Takmer 900 hasičov, odoberalo vzorky v prvej línii.

„V čase krízy sa ukáže charakter človeka. Som rád, že môžeme aspoň takto vyjadriť vďačnosť tým, ktorí i napriek rizikám nasadzovali svoje zdravie a obetovali svoj čas, ktorí mohli stráviť v kruhu najbližších. Bez ich pomoci by boli všetky opatrenia v praxi zbytočné,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články