Špeciálna základná škola v Seredi vymaľovala priestory

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Špeciálna základná škola v Seredi nezaháľa ani počas „pandemického voľna“. Firma LUMIMI s.r.o. zo Serede vykonala maliarske a natieračské práce interiérových priestorov v budove na Komenského ulici. Práce odsúhlasil Okresný úrad v Trnave ako zriaďovateľ školy. Riaditeľka školy Jarmila Žilecká vyjadrila radosť z vynovených priestorov a verí, že tento krok ocenia ja žiaci, ktorí sa tak po otvorení škôl vrátia do čistých a útulných tried.

Príjemne prostredie v triedach pozitívne pôsobí na rozvoj žiakov a podnecuje v nich chuť do učenia. To je v prípade žiakov na tejto škole veľmi dôležité. Špeciálna základná škola totiž poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých variantoch. Z ôsmych tried je päť určených pre ľahko mentálne postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu A. Tri triedy školy sú určené pre stredne a ťažko mentálne, prípadne kombinovane postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu B a C, tiež pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci školy majú trvalý pobyt v Seredi a priľahlom okolí. Vzdelanie škola poskytuje aj chovancom DeD Sereď, klientom DSS Šintava a DSS Štrkovec.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články